Mannelijke onzekerheid basis van seksistisch gedrag

De mannelijke onzekerheid over relaties en conflicterende houdingen tegenover vrouwen als romantische partners of rivalen, leiden tot seksistische houdingen tegenover het vrouwelijk geslacht. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Lawrence University bij vierhonderd heteroseksuele mannen. De resultaten van het onderzoek geven volgens de Amerikaanse wetenschappers aan dat uit de persoonlijkheid van de man een al dan niet seksistische instelling kan worden afgeleid.

“Eerder onderzoek heeft aangetoond dat sommige mannen in vrouwen de mogelijkheid zien om een romantische behoefte in te vullen, maar hen tegelijkertijd als een concurrent op onder meer de werkvloer beschouwen,” merkt onderzoeksleider Joshua Hart, professor psychologie aan de Lawrence University, op. “Deze mannen gedragen zich als een nobele ridder wanneer de vrouw beantwoordt aan hun doelstellingen en idealen, maar worden een boeman wanneer dat niet langer het geval is.”

Deze onzekere mannen zijn volgens de onderzoekers in hun hart eigenlijk romantici, die een goedaardig seksisme hanteren waarbij de vrouw weliswaar wordt geadoreerd, maar ook als een kwetsbaar wezen wordt bestempeld. Mannen die in hun relaties daarentegen een ontwijkend gedrag vertonen en vrouwen als boosaardige wezens bestempelen, zouden volgens Hart daarentegen neigen naar sociale dominantie. “Dat geeft op zijn beurt aanleiding tot een vijandig seksisme,” merkt de Amerikaanse psycholoog nog op. (MH)