Management en werksfeer grootste burnout-risico’s

Bij een burnout zijn vooral de eisen van het management en de sfeer op de werkvloer bepalend. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit Leuven. Daarentegen blijken leeftijd, geslacht of opleiding nauwelijks een impact te hebben op het burnout-risico. Ook de invloed van de sector blijft volgens de wetenschappers relatief beperkt.

“Voor wanneer een werkgever aan zijn medewerkers onredelijke taken oplegt, nemen de risico’s op een burnout snel toe,” benadrukt onderzoeksleider Lode Godderis, professor arbeidsgeneeskunde. Hij werpt op dat vooral de keuze tussen snelheid en kwaliteit tot zware frustraties kan leiden. De onderzoeker stipt aan dat werknemers vaak kwalitatieve arbeid willen afleveren, maar door scherpe deadlines onder een tijdsdruk komen die hen verplicht om vooral snel te werken, ook al moet daarbij aan degelijkheid worden ingeboet. Dat dilemma veroorzaakt volgens professor Godderis een enorme stress.

Positieve omgeving

“Wanneer aan de werknemer daarentegen een grotere autonomie wordt geboden en er een positieve werkvloer met een grote collegialiteit en voldoende doorgroeimogelijkheden kan worden gecreëerd, zullen de meeste werknemers de werksfeer aangenaam vinden en wordt het risico op stress gevoelig kleiner,” zegt de onderzoeker. Het management kan volgens Godderis voor deze factoren een positieve omgeving helpen creëren en daarmee het verlies aan productiviteit door een burnout verminderen. Toch wijst hij erop dat veertigers extra gevoelig blijken voor het probleem. Die leeftijdsgroep moet volgens Godderis vele verantwoordelijken en ambities proberen te combineren. Deze categorie werknemers staat immers vaak op het toppunt van zijn carrière, maar moet op het thuisfront dikwijls ook nog de verantwoordelijkheid nemen over jongere kinderen. Soms moet bovendien ook al de zorg voor hulpbehoevende ouders worden opgenomen. In die situatie is het volgens Godderis veel moeilijker om een goede balans te vinden.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20