Loon afhouden om verkeersboetes te betalen: kan de overheid eender welk bedrag opeisen?

De FOD Financiën krijgt voortaan een overzicht van mensen die blijven weigeren om hun (kleine) verkeersboetes te betalen. Op die manier kan de overheidsdienst een deel van het loon afhouden om de boetes te betalen. Maar kan die dat zomaar doen?

Waarom is dit belangrijk?

94 procent van de verkeersovertreders betalen spontaan hun boete. Een kleine groep overtreders weigert standvastig hun boete te betalen. Die groep krijgt sinds 2020 een bevel tot betalen. Toch blijven sommige mensen weigeren om dat te doen. De FOD Financiën kan nu de boetes afhouden via het loonbriefje.

In het nieuws: De FOD Justitie en de FOD Financiën koppelen hun databanken. Op die manier krijgt die laatste overheidsdienst een lijst van mensen die, ondanks meerdere aanmaningen, hun boetes weigeren te betalen.

  • Wanneer iemand een verkeersboete ontvangt, moet die in principe binnen de tien dagen (na verzending) betalen. Wie dat niet doet, krijgt een aanmaning tot betalen. Wederom krijg je tien dagen om de boete te betalen. Daarna volgt een minnelijke schikking van Justitie. In dat geva
Dit premium artikel is exclusief voor abonnees
Lees nu 3 artikels gratis per maand!
Denk jij vooruit, aan de toekomst van morgen? Business AM is jouw leidraad doorheen verandering. Hol niet achter de feiten aan en maak deel uit van Vlaanderens snelst groeiende business website.
Al abonnee? Log in en krijg toegang tot alle premium artikels.
Meer premium artikelen
Meer