Levensverwachting krijgt stimulans van het ouderschap

Het ouderschap kan worden gelinkt aan een hogere levensverwachting. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan het Karolinska Institute in Zweden.

Op de leeftijd van zestig jaar zou het verschil in levensverwachting volgens de onderzoekers tot vierentwintig maanden in het nadeel van de kinderloze populatie kunnen oplopen. Hoewel aan de studie geen concrete conclusies worden verbonden, suggereren de wetenschappers dat kinderloze mannen en vrouwen op oudere leeftijd met grotere gezondheidsproblemen geconfronteerd dreigen te worden omdat ze minder ondersteuning genieten van hun omgeving. “Uit de studie bleek, niet onverwacht, dat het overlijdensrisico toeneemt naarmate het individu een hogere leeftijd bereikt,” benadrukken de onderzoekers. “Op dat verband heeft het ouderschap geen enkele impact.” “Wanneer echter de invloed van een aantal factoren – zoals het opleidingsniveau – werd ingecalculeerd, bleek de kans op een overlijden kleiner bij personen die minstens één kind hadden dan bij generatiegenoten die hun hele leven kinderloos waren gebleven. Daarnaast moest ook worden geregistreerd dat de invloed van het ouderschap bij mannen groter was dan bij vrouwen.”

Mannen

De onderzoekers berekenden dat een tachtigjarige man met één kind 7,4 procent kans maakte binnen het jaar te overlijden. Bij een kinderloze leeftijdsgenoot liep dat risico op tot 8,3 procent. De risicoverschillen tussen beide groepen liepen ook verder op naarmate de leeftijd toeneemt. Bij mannen bleek het fenomeen ook iets sterker te zijn dan bij vrouwen. Op zestigjarige leeftijd kon tussen vaders en kinderloze mannen een risicoverschil van 0,06 procent worden opgetekend om binnen het jaar te overlijden, tegenover 0,16 procent bij hun vrouwelijke leeftijdsgenoten. Op negentigjarige leeftijd waren die cijfers verder opgelopen tot respectievelijk 1,47 procent en 1,10 procent. Verder bleek dat ook een grotere impact werd ervaren bij ongehuwde mannen dan bij alleenstaande seksegenoten. Deze vaststelling suggereert volgens de onderzoekers dat ongehuwde mannen op latere leeftijd door de afwezigheid van een partner meer op hun kinderen steunen. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20