Let op met hoogrentende spaarboekjes: opbrengst kan flink tegenvallen

De Spaanse bank Santander Consumer Bank heeft de spaarrente op haar twee Belgische spaarboekjes verhoogd. De rente op het beste spaarboekje van de bank stijgt tot 0,6 procent. Al kunnen de spaaropbrengsten tegenvallen als u niet oplet.

Santander Consumer Bank verbaasde vriend en vijand dinsdag met de aankondiging dat het de spaarrente op zijn spaarboekjes op 1 december gaat verhogen. De rente op het lucratiefste spaarboekje, de spaarrekening Vision+, stijgt van 0,5 naar 0,6 procent. Daarmee behoort dat spaarboekje vanaf december tot de beste drie spaarrekeningen op de Belgische spaarmarkt.

Enkel Maandsparen Max van MeDirect en de Extented-spaarrekening van Aion doen het beter. Die twee spaarrekening gaan gepaard met een rente van respectievelijk 0,7 en 1 procent. Bij Aion moeten we wel een belangrijke kanttekening maken: het spaarboekje is enkel beschikbaar voor spaarders die een Premium-abonnement afsluiten. Prijskaartje: 19 euro per maand.

Spaargeld 12 maanden vastklikken

Een snelle vergelijking leert dat vanaf december slechts vier spaarboekjes een rente zullen hebben die hoger is dan 0,5 procent. Daarenboven zijn die spaarboekjes niet op maat van iedere spaarder. De banken mikken met die spaarrekening in de eerste plaats op spaarders met een spaarhorizon van minstens twaalf maanden.

Bij de spaarrekening Vision+, Maandsparen Max en Extended bestaat het totaalrendement voornamelijk uit een hoge getrouwheidspremie. Dat betekent dat u uw spaargeld minstens twaalf maanden opzij moet zetten om het merendeel van de spaaropbrengsten op te strijken.

We nemen het voorbeeld van de Extended-spaarrekening. De totale spaarrente bestaat uit een getrouwheidspremie van 0,90 procent en een basisrente van 0,10 procent.

Wie bijvoorbeeld 10.000 euro op dat spaarboekje parkeert, krijgt na één jaar 100 euro aan interesten. Wie het volledige spaarkapitaal binnen het jaar van zijn rekening haalt, ziet de opbrengsten dalen tot 10 euro. Indien u slechts een deel van uw spaarrekening haalt, verliest u de getrouwheidspremie op het gedeelte dat u aanspreekt.

Maandelijkse limieten knibbelen aan rendement in eerste jaar

Een uitzondering bij de spaarboekjes met een rente hoger dan 0,5 procent is de Cocoon Spaarrekening van Bpost Bank. De basisrente (0,4 procent) op dat spaarboekje is hoger dan de getrouwheidspremie (0,15 procent). Al is ook dat spaarboekje in het leven geroepen voor de langdurige spaarder.

Via het spaarboekje van Bpost Bank kunt u slechts 500 euro per maand opzijzetten. Dat betekent dat u geruime tijd moet sparen om hogere interesten op te strijken. Die maandelijkse limieten knibbelen aan de opbrengsten die u na één jaar krijgt.

Indien u vanaf 1 januari start met sparen, zal enkel de 500 euro die u in die maand stort een volledig jaar kunnen renderen tot u de spaaropbrengsten krijgt. Het kapitaal dat u doorheen het jaar spaart, maximaal 6.000 euro, zal pas het daaropvolgende jaar volledig kunnen renderen.

  • Opbrengsten eerste jaar na maximale maandelijkse stortingen: 16 euro
  • Opbrengsten tweede jaar op het bedrag dat u in het eerste jaar bijeen gespaard heeft: 36 euro (bovenop de 16 euro in het eerste jaar)

Diezelfde berekeningswijze gaat op voor de maandelijkse stortingen in de daaropvolgende jaren.

Ook MeDirect werkt bij Maansparen Max met maandelijkse spaaropdrachten. De spaarlimieten bij die bank liggen wel hoger dan bij de concurrenten met soortgelijke spaarformules: 5.000 euro per maand. De bank heeft in april de limieten verhoogd van 500 tot 5.000 euro om ‘de spaarders door deze onzekere tijden te helpen’.

Conclusie: Indien u een hoogrentend spaarboekje wilt openen, doet u dat dus best met spaargeld dat u de komende 12 maanden (of langer) kan missen. Alleen zo kan u maximaal profiteren van de voorwaarden van die spaarproducten.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20