Cannabis: ‘Legalisering is groeimotor voor de economie’

Landen die, zoals Frankrijk, nog steeds een repressief beleid voeren inzake het gebruik van cannabis, doen er goed aan eens over de grens te kijken om te zien wat daar gebeurt, schrijft Pierre-Yves Geoffard, die doceert aan de École d’économie de Paris, in de krant Libération.

Hij pleit dan ook voor de legalisering van cannabis, die naar eigen zeggen de economische groei bevordert:

‘Indien we de kosten die verbonden zijn aan het verbod reeds kennen en zowel de mislukking van dat verbod op gezondheidsvlak als in de strijd tegen de georganiseerde misdaad hebben berekend en gedocumenteerd, dan hebben we nu ook verschillende voorbeelden van wat de legalisering  van cannabis teweeg kan brengen. Uit die ervaringen kan de evaluatie van zulke maatregelen worden herbekeken en verfijnd. […]

In Colorado is cannabis nu legaal. Het is dus mogelijk om de economische activiteit die door het product – in een gebied waar 5 miljoen mensen wonen – wordt gegenereerd te berekenen. […]

5 miljoen inwoners, 18.500 nieuwe jobs, 1 miljard dollar omzet

Wat betreft de tewerkstelling is er sprake van 13.000 directe jobs en nog eens 5.500 indirecte jobs en een omzet van 1 miljard dollar in 2015. […]

Het totaal van de belastinginkomsten wordt geschat op 120 miljoen dollar, 30% minder dan op de verkoop van sigaretten, maar drie keer meer dan de belastingen op alcohol.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20