Kunst creëert maatschappelijke betrokkenheid

Personen die artistiek actief zijn of een oprechte interesse in de kunstsector vertonen, blijken vaak ook over een groter maatschappelijke verantwoordelijkheidsgevoel te beschikken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Illinois. De onderzoekers merken op dat een participatie in de kunstensector, vooral als een geïnteresseerde toeschouwer, gepaard gaat met een maatschappelijk engagement, tolerantie en altruïsme. Ook wordt opgemerkt dat Generation X zich maatschappelijk meer geëngageerd blijkt op te stellen dan oudere bevolkingsgroepen.”Mensen die meer bij de kunstensector betrokken waren, bleken onder meer vaker bloed te geven, financiële donaties te doen, vreemdelingen de weg te wijzen en hun buren te helpen,” merkt onderzoeksleider Kelly LeRoux, professor maatschappelijk beleid aan de University of Illinois, op. “Indien het politiek beleid zich zorgen maakt over een verval in het maatschappelijk leven, zou moeten overwogen worden op welke manier kunst kan worden ingeschakeld om een actief burgerschap te promoten.””De positieve resultaten vormen een duidelijk basis om de steun van de overheid aan de artistieke sector te verdedigen,” voert Kelly LeRoux nog aan. “Mensen die een interesse vertonen in artistieke activiteiten vertonen belangrijke altruïstische eigenschappen en stellen vaak de baten van anderen boven het eigenbelang. Zelfs wanneer de mogelijke impact van leeftijd, ras en opleiding in het onderzoek werd meegenomen, bleek een participatie in de kunst nog altijd gebonden te blijven aan maatschappelijke betrokkenheid, tolerantie en altruïsme.” (MH)