Kranenbouwer Femont Willebroek failliet verklaard

Kranenbouwer Femont uit Willebroek is door de rechtbank van koophandel in Mechelen failliet verklaard. Door het faillissement verliezen ongeveer vijftig medewerkers hun baan. Volgens de vakbonden weigerden de banken nog langer kredieten toe te kennen voor projecten die Femont, producent van portaalkranen en laadbruggen, op stapel had staan.

Er zouden weliswaar nog tot eind jaar projecten in het orderboek staan, maar de banken zouden van oordeel zijn dat het bedrijf te weinig bestellingen had om nog kredieten voor de aankoop van materiaal te verstrekken. Daarop had de directie beslist om het faillissement aan te vragen.

De vakbonden geven toe verrast te zijn door het faillissement, maar zeggen inmiddels al gesprekken opgestart te zijn met de curatoren om uit te zoeken of mogelijk een overnemer kan worden gevonden voor de activiteiten. Er zou ook worden bekeken of er voor de getroffen medewerkers een oplossing kan worden gevonden bij het zusterbedrijf Femstaal in het nabijgelegen Puurs.