Waarom werden Noord- en Zuid-Korea gescheiden?

Zijn Zuid- en Noord-Korea de voorbije weken nog amper uit het nieuws geweest, dan lijken weinigen te weten hoe het komt dat Korea ooit in twee landen werd verdeeld.

Het antwoord op die vraag staat in het boek “Nothing to Envy” van Barbara Demick, een Amerikaanse journaliste en voormalig bureauchef in Beijing voor de Los Angeles Times.

Een wat obscure Japanse kolonie van weinig geo-politiek belang

Tijdens W.O.II was Korea niets meer dan een wat obscure Japanse kolonie van weinig geo-politiek belang. Na de oorlog werd dit schiereiland ongewild het onderwerp van de machtsstrijd tussen de Verenigde Staten en de USSR.

Om de Sovjet Unie te paaien en het evenwicht tussen beide wereldmachten te behouden werd beslist het Koreaanse schiereiland in twee stukken op te delen. Omdat de Amerikanen vreesden dat de Sovjets het schiereiland zouden gebruiken om Japan binnen te vallen werd beslist het land in twee op te splitsen en het noorden aan de Russen te geven, terwijl het zuiden onder de Amerikaanse invloed zou blijven.

De splitsing gebeurde arbitrair en zonder historische of geografische reden op de 38ste breedtegraad, die tot op vandaag de grens tussen Noord- en Zuid-Korea vormt. Daarbij werd op geen enkel ogenblik rekening gehouden met de wil van de Koreanen zelf. Ze werden gewoon de inzet van een machtsstrijd tussen twee wereldmachten.

Omdat geen van beide wereldmachten de wil tot hereniging genegen was en Korea zijn onafhankelijkheid wilde teruggeven werden in 1948 twee republieken gevormd. De Republiek Korea in het Zuiden met als hoofdstad Seoel en de Democratischse Volksrepubliek Korea in het Noorden, met als hoofdstad Pyongyang.

1950 – 1953: 3 miljoen doden

Dat leidde in 1950 tot een oorlog, waarbij Noord-Korea, met behulp van Sovjettanks en onder leiding van Kim Il sung, de grootvader van de huidige leider Kim Jong un, Seoel binnenviel en bezette. Drie jaar lang vochten een 15-tal landen onder leiding van de VS een oorlog met het Noorden uit die resulteerde in de wapenstilstand van 1953 en de terugtrekking van de Noord-Koreaanse troepen, die ondertussen de steun van China hadden gekregen.

Niet voordat 3 miljoen mensen waren omgekomen en de grens op de 38ste breedtegraad amper was verlegd. Omdat er na die wapenstilstand nooit een formeel vredesverdrag werd ondertekend blijven beide Korea’s tot op vandaag in staat van oorlog.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20