Knuffelhormoon oxytocine ook wapen tegen angsten?

Het knuffelhormoon oxytocine kan ook helpen om angsten te elimineren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universität Bonn. De Duitse onderzoekers hebben immers vastgesteld dat het hormoon inwerkt op de amygdala, het emotionele centrum van het menselijk brein, maar ook op een aantal regio’s van de prefrontal cortex.

Oxytocine heeft een positieve impact op de band tussen moeder en kind en zorgt ook voor de verbondheid tussen romantische partners, maar kan volgens de Duitse onderzoekers mogelijk ook een instrument worden om dieperliggende angsten efficiënter aan te pakken.

Het toedienen van oxytocine bleek een heilzame werking te hebben op angstgevoelens die de wetenschappers bij een aantal proefpersonen hadden gegenereerd. “Aan een groep van een zestigtal proefpersonen was herhaaldelijk een reeks foto’s van portretten en huizen getoond,” verduidelijkt onderzoeksleider Monika Eckstein, psychologe aan de Universität Bonn.

“Bij een aantal beelden werd telkens een kleine elektrische schok toegediend. Daardoor kon bij de proefpersonen angst, gemeten met hersenscans en zweetproductie, worden opgewekt. Wanneer echter oxytocine, aan de hand van een neusspray, werd toegediend, konden een aantal opmerkelijke fenomenen worden opgemerkt.”

Snel effect

“In eerste instantie leidde de oxycoticine tot een hoger angstgevoel,” stipt Eckstein aan. “Dat heeft wellicht te maken met het feit dat oxycotine het brein ook meer alert maakt. Na enkele minuten bleek de activiteit van de amygdala in de hersenen en de zweetproductie echter af te nemen.”

“Het overwinnen van vrees is meestal een proces van bijzonder lange duur, waarbij het slachtoffer geleidelijk aan geleerd moet worden dat een bekend risico-signaal niet altijd betekent dat er onmiddellijk gevaar dreigt. Met de hulp van oxytocine kon dat proces in maximaal vijftien minuten worden voltooid.”

“Mogelijk kan oxytocine, in combinatie met andere therapieën, op termijn een instrument bieden om dieperliggende angsten te bestrijden.” (mah)