Kleinkinderen Joseph Goebbels zijn’ verborgen’ miljardairs

Harald Quant was de stiefzoon van Joseph Goebbels. Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog werd hij door de geallieerden krijgsgevangen genomen. Later zou hij het industriële rijk van zijn vader, de eerste echtgenoot van zijn moeder Magda, erven. Zijn erfgenamen, en dus de kleinkinderen van Joseph Goebbels, zijn nu miljardairs, zo meldt Bloomberg.

Samen met zijn halfbroer Herbert nam Harald Quant de wapenfabriek van zijn vader over. Hij had ook een belangrijk aandeel in Daimler en kocht zich enkele jaren later ook in bij BMW. De halfbroers zijn al tientallen jaren dood, maar hun nakomelingen zetten het imperium verder.

De weduwe van Herbert en hun twee kinderen zijn nog steeds de dominante aandeelhouders van BMW. En de vier dochters van Harald bezitten samen minstens 4,5 miljard euro. Toch zien we hen nooit in lijsten met miljardairs.

Goebbels

De vader van Harald, Günther Quandt, trouwde in 1921 met Magda Ritschel. Acht jaar later scheidde het koppel, maar twee jaar later hertrouwde Magda met Joseph Goebbels. Niemand minder dan Adolf Hitler zelf was de getuige op het huwelijk.

Günther Quandt had de textielfabriek van zijn vader geërfd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog maakte de fabriek in dienst van de staat uniformen voor soldaten. Quandt leefde niet bepaald op goede voet met Goebbels, maar via zijn connecties bij de overheid maakte hij opnieuw gigantische winsten in aanloop naar en tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Quandt was één van de belangrijkste industriële leiders – Wehrwirtschaftsführers – van het Derde Rijk. Daardoor had hij toegang tot dwangarbeiders, die hij exploiteerde om woekerwinsten te maken. Na de oorlog werd hij opgepakt en verhoord, maar was volgens het oordeel een ‘Mitlaeufer’ of meeloper. Hij droeg dus geen verantwoordelijkheid voor de misdaden van het regime.

BMW

Günther Quandt stierf in 1954 en liet zijn zakenimperium na aan zijn twee zonen, Harald en Herbert. Herberts aandeel in BMW liet hem in de jaren 1960 zelfs toe om het bedrijf van de ondergang te redden. Hun nakomelingen komen nog een paar keer per jaar samen om hun beleggingen te spreken.

Het familieverhaal krijgt later nog een interessante wending. Colleen-Bettina Rosenblat-Mo, één van de dochters van Harald, huwt uiteindelijk een Duits-joods zakenman. Meer zelfs, ze heeft zich tot het jodendom bekeerd.

In 2011 erkenden de twee nakomelingen Gabriele en Stefan Quandt de familiebanden met het Derde Rijk. “Met iets als dit in je familiegeschiedenis kan je niet anders dan denken dat het niet erger kan. Het is een zeer droevige zaak dat dwangarbeiders gestorven zijn in Quandt-bedrijven.”

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

(Foto: een gemanipuleerde foto van het Duitse Bundesarchiv toont Harald Quandt in legeruniform. Hij is omringd door zijn moeder Magda Goebbels, de Goebbels-kinderen en stiefvader Joseph Goebbels.)

Meer