Jobstudent of student-ondernemer: welk statuut is het beste voor u?

Maaltijdbezorger Deliveroo wil deze winter samenwerken met meer dan 500 student-ondernemers. Er is duidelijk veel interesse bij studenten om in zo’n statuut te stappen, maar hoe voordelig is dat? En wat is het verschil met een job als jobstudent?

Meer en meer studenten gaan aan de slag als student-ondernemer. De hr-dienstverlener Liantis telde in het derde kwartaal 1.230 student-ondernemers. Dat is een stijging van 47,8 procent in vergelijking met het vierde kwartaal van 2019. Die toenemende interesse is ook Deliveroo niet ontgaan. Het bedrijf gaat voor deze winter op zoek naar meer dan 500 student-ondernemers. Maar wat is nu het grote verschil tussen een normale studentenjob en het statuut student-ondernemer?

U kunt sneller aan de slag gaan als jobstudent

Zodra u 16 jaar bent, kunt u als jobstudent aan de slag gaan. U kan al vanaf uw 15e verjaardag aan de slag gaan als u de eerste twee studiejaren van het middelbaar heeft gevolgd. Er geldt geen maximum. De enige voorwaarde is dat studeren uw hoofdactiviteit is.

Wie aan de slag wil gaan als student-ondernemer moet minstens 18 jaar zijn en mag niet ouder zijn dan 25 jaar. Daarenboven moet u ingeschreven zijn voor minstens 27 studiepunten of 17 lesuren per week.

U wordt als student-ondernemer sneller belast

U betaalt als jobstudent ongeacht het aantal uren dat u presteert een werknemersbijdrage van 2,71 procent op uw brutoloon. De werkgever betaalt een werkgeversbijdrage van 5,43 procent (bovenop het brutoloon). De ‘solidariteitsbijdrage’ bedraagt dus in totaal 8,14 procent. Als jobstudent mag u maximaal 475 uren per jaar werken. Zodra u meer werkt, betaalt u vanaf het 476ste uren sociale bijdragen.

Er worden geen belastingen afgehouden zolang u op jaarbasis niet meer verdient dan 12.700 euro netto (in 2020).

De situatie is iets complexer voor student-ondernemers. Als student-ondernemer zijn de sociale bijdragen afhankelijk van uw bruto-inkomen:

  • Inkomen lager dan 6.996,89 euro: geen sociale bijdragen
  • Inkomen tussen 6.996,89 en 13.993,78 euro: 20,5 procent op hetgeen u verdient tussen die twee grensbedragen.
  • Inkomen boven 13.993,78 euro: zelfstandig in hoofdberoep dus een kwartaalbijdrage van minstens 739,05 euro.
  • Het voordeel is dat u als student-ondernemer zoveel kunt werken als u wilt. U hoeft zich niet te houden aan de limiet van 475 uren.

Als student-ondernemer moet u ook belastingen betalen als uw netto belastbaar inkomen hoger is dan de belastingvrije som van 8.860 euro (voor 2020). Indien u meer verdient, betaalt u belastingen op basis van de belastingschijven.

Kortom: Als student-ondernemer moet u minder afdragen aan de sociale zekerheid zolang u niet meer verdient dan 6.996,89 euro. Zodra u meer inkomsten heeft, is de kans bijzonder groot dat u meer moet afdragen aan de staat dan een jobstudent. Daarenboven moet u sneller belastingen betalen.

Wat met de kinderbijslag?

In België hebben de ouders onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag tot de 18e verjaardag van hun kind(eren). Als u na uw 18e verjaardag aan de slag gaat als jobstudent, blijven uw ouders recht hebben op een kinderbijslag als u maximaal 475 uur per jaar werkt. U moet wel ingeschreven zijn voor minstens 27 studiepunten.

U heeft als student-ondernemer geen recht meer op kinderbijslag vanaf het moment dat u sociale bijdragen als zelfstandige in hoofdberoep moet betalen.

Conclusie: Vooraleer u beslist onder welk statuut u aan de slag gaat is het belangrijk om alle voor-en nadelen af te wegen. Zoals we hierboven reeds hebben vermeld kan de gekozen statuut een enorme impact hebben op hoeveel sociale bijdragen en/of belastingen u moet betalen. Hou er ook rekening mee dat uw ouders hun kinderbijslag kunnen verliezen als u teveel werkt of verdient.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20