Japanse arbeidsmarkt slaat tilt: 148 jobs voor elke 100 werkzoekenden

De Japanse arbeidsmarkt staat onder de grootste druk in meer dan vier decennia. Werkgevers vinden nauwelijks nog kandidaten om hun vacatures in te vullen.

Er worden op dit ogenblik meer banen aangeboden dan in de Japanse economische piekperiode in de jaren negentig van de voorbije eeuw. De vacatureratio in het land bedraagt inmiddels 1,48 punten. Dit betekent dat elke honderd werkzoekenden in Japan kunnen kiezen tussen 148 verschillende betrekkingen. Vooral in de dienstensector heeft het gebrek aan arbeidskrachten soms zware gevolgen en een aantal restaurants en winkels hebben hun openingsuren dan ook al moeten inkrimpen. De laatste keer dat nog een grotere druk op de Japanse arbeidsmarkt werd ervaren, dateert van het midden van de jaren zeventig, toen Japan een snelle economische groei kende en een vacatureratio van 1,53 punten werd genoteerd. Door de gevolgen van de oliecrisis werd echter al tegen het midden van de jaren zeventig een terugval tot 0,55 punten opgetekend.

Krimp

Naast de dienstensector is er ook toenemend tekort aan artsen en verplegend personeel. Ook de bouwindustrie en de transportsector kennen een tekort. “In tegenstelling tot de economische piekperiode van de jaren negentig, worden de tekorten op de arbeidsmarkt dit keer niet veroorzaakt door een scherpe toename van de tewerkstelling,” benadrukken experts. “Daarentegen blijken steeds minder arbeidskrachten beschikbaar.” “De Japanse arbeidsbevolking krimpt jaarlijks met ongeveer 700.000 personen in. Sinds Shinzo Abe ruim vier jaar geleden opnieuw Japans premier werd, is de bevolkingsgroep tussen vijftien en vierenzestig jaar met ongeveer 3,8 miljoen mensen ingekrompen.” De Japanse werkloosheid is inmiddels teruggezakt tot een laagterecord van 2,8 procent. Voorlopig hebben deze cijfers echter nog niet tot sterke loonsverhogingen geleid. Een duidelijke verklaring kan niet worden gegeven, maar volgens experts zouden bedrijven er mogelijk voor kiezen hun medewerkers alternatieve beloningen aan te bieden. Ook zouden buitenlandse werknemers, vrouwen en ouderen voor laagbetaalde banen worden aangeworven. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20