IT-specialisten verdienen ‘bangelijke’ salarissen

De technologiesector wordt wereldwijd met een schaarste aan talent geconfronteerd. Daardoor proberen ondernemingen vacatures in te vullen met aanbiedingen die potentiële kandidaten enorme salarissen aanbieden. Dat zegt Helen Barrett, redacteur ondernemerschap bij de Britse zakenkrant Financial Times.Getuigenissen uit de sector tonen dat de traditionele wervingsmethodes in de technologiesector niet meer blijken aan te slaan. Opgemerkt wordt dat het in het verleden voldoende was een jobadvertentie te plaatsen en een selectie te maken uit de kandidaten die op de aankondiging reageerden. Dat systeem werkt volgens Helen Barrett echter niet meer.“Technologiebedrijven hebben experts nodig om te kunnen innoveren en groeien,” aldus Barrett. “Daarvoor heeft de onderneming nood aan medewerkers met een inzicht in technologie, zoals ontwikkelaars, systeemarchitecten en codeurs.””Over de hele wereld zijn bedrijven echter op zoek naar mensen met dezelfde vaardigheden. Dat geldt zeker en vast in de fintech, waar het beschikbare talent bijzonder schaars blijkt.”Onder meer verwijst Barrett naar het Britse bedrijf Fraedom, dat tweehonderd ontwikkelaars in dienst heeft, maar onafgebroken op zoek blijft naar vijftig tot honderd bijkomende krachten. De onderneming getuigt drie gespecialiseerde wervingsspecialisten in dienst te hebben om die vacatures in te vullen.Helen Barrett benadrukt dat de ontwikkelingen in de wereld van de autonome wagens, artificiële intelligentie en virtuele realiteit steeds meer technologie talent opeisen. Daardoor wordt ook de rekrutering van specialisten bij andere ondernemingen onder toenemende druk geplaatst.

Aandelenopties

Onderzoek van rekruteerder Manpower heeft aangetoond dat inmiddels wereldwijd bijna 50 procent van de ondernemingen met een tekort aan talent wordt geconfronteerd. In Japan, waar de remmende impact van strenge immigratie-maatregelen wordt ervaren, loopt dat cijfer zelfs op tot 86 procent. In de Verenigde Staten en Europa zou de druk daarentegen iets minder groot zijn.“Een aantrekkelijk salaris is één manier om de aandacht van de kandidaten te krijgen,” zegt Barrett. “De schaarste doet dat loonniveau steeds verder oplopen. Fraedom getuigt aan beginners een jaarloon tussen 40.000 pond en 200.000 pond aan te bieden. Bij ervaren en hoogopgeleide specialisten blijken die lonen nog veel hoger op te lopen.””Startups beschikken echter meestal niet over de financiële middelen die dergelijke salarissen toelaten. Deze bedrijven moeten meer creatieve manieren vinden om talent aan te kunnen trekken. Onder meer wordt daarbij gewag gemaakt van aandelenopties, die een gedeelte van de looneisen kunnen opvangen.”Aandelenopties blijken vooral populair te zijn in de Verenigde Staten. In Europa en Azië is de praktijk veel minder ingeburgerd. Gevorderde startups in de Verenigde Staten zouden inmiddels voor 20 procent in handen zijn van het personeel. In Europa is er sprake van een aandeel van 10 procent.Volgens een aantal experts heeft dit onevenwicht ertoe geleid dat de groei van de Europese technologiesector afremt. Vastgesteld werd dat binnen de Europese grenzen Groot-Brittannië de gunstigste voorwaarden voor aandelenopties hanteert. Duitsland en Spanje zouden daarentegen het systeem het minst genegen zijn.

Training

Er zijn volgens Helen Barrett echter ook nog andere strategieën om talent aan te trekken. Opnieuw verwijst ze naar Fraedom, dat zich bewust profileert als een vriendelijk werkgever met een beperkte hiërarchische structuur, waar technologieteams de autonomie krijgen om problemen op te lossen. Een dergelijke omgeving is bij de grote technologiegroepen vaak moeilijk te vinden.Bovendien kan Fraedom al terugvallen op een geschiedenis die een zekerheid van tewerkstelling en inkomen biedt. Bij startups moeten werknemers daarentegen nog altijd met een groter risico op mislukking rekening houden.Het onderzoek van Manpower toonde dat wereldwijd 59 procent van de jobkandidaten in eerste instantie kijkt naar het aangeboden salaris. Daarnaast wordt echter ook gewag gemaakt van een toenemende interesse in taakomschrijving (53 procent), flexibiliteit (38 procent) en het bedrijfsmerk (20 procent).Onder meer wordt volgens Manpower steeds meer gekeken naar de mogelijkheden om nieuwe vaardigheden te leren. In Groot-Brittannië, Australië en delen van Scandinavië is de taakomschrijving voor jobkandidaten inmiddels al belangrijker geworden dan het loon.Tevens wordt opgemerkt dat 87 procent van de ondervraagden inmiddels interesse toont in elementen uit de deeleconomie, zoals contractopdrachten, tijdelijke missies of een freelance statuut. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20