Israëlische beurs en de sjekel houden goed stand; de rest van de economie glijdt uit

De Israëlische economie wordt ernstig ontregeld door de oorlog tegen Hamas, wat leidt tot grote verstoringen in meerdere sectoren.

Waarom is dit belangrijk?

De economische gevolgen zijn van cruciaal belang; ze beïnvloeden niet alleen de financiële markten, maar ook de dagelijkse levens van mensen door werknemersmobilisatie en prijsstijgingen.

In het nieuws: Zowel de Israëlische beurs, als de sjekel hebben zich, na een korte daling aan het begin van de oorlog, goed hersteld. Het gevaar voor de economie komt van elders.

 • De Israëlische economie, die voor het conflict dichtbij volledige werkgelegenheid was met een werkloosheidspercentage van slechts iets meer dan 3%, kampt nu met arbeidstekorten.

Oorlog die zes maanden duurt kost 10% van het bbp

Zoom in. De mobilisatie van ongeveer 360.000 reservisten en het verlies van buitenlandse arbeidskrachten, inclusief 140.000 Palestijnse werknemers, heeft menig bedrijf tot stilstand gebracht.

 • De technologiesector ervaart grote operationele problemen, met een vermindering van 20-30% van de personeelsbezetting in techbedrijven.
 • De toeristische sector bevindt zich met een daling van 76% van inkomende reizigers op het niveau van de pandemie.
 • Dan is er de daling van de consumentenbestedingen. Met een afname van 10-20% in creditcardtransacties na de start van de militaire operaties.
 • Een ander gevolg van de onderbrekingen in de bevoorrading zijn stijgende prijzen.
  • Moody’s verwacht dat de inflatie zal oplopen tot 6,8% in 2024, na 4% in 2023. Een grote klap voor de koopkracht.
 • Overheidstekorten lopen op tot 7-10% van het bbp. Met een verwachte schuldtoename van 50 miljard dollar of 10% van het bbp als de oorlog zes maanden duurt.

Israël is opgebouwd in oorlogstijd

Zoom out. De Israëlische economie zal tegen eind dit jaar of begin 2024 niet aan een recessie ontkomen. De toekomstige ontwikkelingen zijn afhankelijk van hoe lang het conflict voortduurt.

 • Israël kan rekenen op aanzienlijke steun van de Verenigde Staten om deze kosten te dekken, inclusief 14,3 miljard dollar aan noodhulp en 3,8 miljard dollar aan jaarlijkse hulp. Dit zou meer dan een derde van de totale kosten van een conflict van zes maanden kunnen dekken.
 • Israël beschikt ook over aanzienlijke buitenlandse reserves en had vóór het conflict een lage schuld.
 • Hoewel de Israëlische economie onvermijdelijk te lijden zal hebben onder de ernstige economische impact van de oorlog, heeft het land in het verleden veerkracht getoond. Als een economie die is opgebouwd voor oorlogstijden, weet het hoe het moet functioneren tijdens conflicten en zich kan herstellen na afloop.
Meer