Voor het vlees op uw bord moet straks geen dier meer worden geslacht

Chinese investeerders stellen een bedrag van 300 miljoen dollar ter beschikking van Israëlische bedrijven die zich innoverende milieutechnologieën toespitsen. De investeringen vormen een onderdeel van een commercieel akkoord dat China en Israël hebben gesloten.

Onder meer hebben de investeringen betrekking op de bedrijven SuperMeat, Future Meat Technologies en Meat the Future, die zich hebben gespecialiseerd in de productie van kunstmatig vlees. Daarmee zou uiteindelijk een productieniveau kunnen worden bereikt waarmee de vraag naar vlees op de Chinese markt zou kunnen worden beantwoord, maar de innovaties zouden ook belangrijke ecologische gevolgen kunnen hebben. SuperMeat, Future Meat Technologies en Meat the Future hebben zich gespecialiseerd in de productie van kunstmatig vlees op basis van dierlijke cellen, die in vitro kunnen worden gecultiveerd. Op die manier zou een vleesproductie mogelijk worden waarbij het slachten van dieren overbodig is geworden.

Emissies

Daarmee kan een antwoord worden geboden aan bezwaren van activisten voor dierenrechten, die het doden van dieren voor vleesproductie veroordelen. Bovendien moeten voor een artificiële vleesproductie ook geen grote kuddes meer worden gehouden. Dat leidt tot belangrijke besparingen in het gebruik van ruimte en kan de uitstoot van broeikasgassen gevoelig beperken. Om zijn bevolking te voeden moet China op dit ogenblik jaarlijks voor meer dan 11 miljard euro vlees invoeren. Uit cijfers van de Food and Agriculture Organisation (FAO) vier jaar geleden bleek dat de dierenteelt 14,5 procent van de totale emissies van broeikasgassen vertegenwoordigt. Dat komt overeen met een volume van 7,1 gigaton koolstofdioxide per jaar. Daarmee is de sector een grotere vervuiler dan de volledige transportindustrie. De veestapel is immers een belangrijk producent van methaan, een broeikasgas dat een zware impact op de klimaatverandering kan hebben. Daarnaast wordt ook gewezen op onder meer houtkap voor de aanleg van weilanden. Die impact wordt nog versterkt door het gebruik van meststoffen. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20