Islamitische scholen in Europa promoten vrouwenhaat

Islamscholen houden hun leerlingen voor dat vrouwen inferieur zijn. Dat blijkt uit een analyse van de leerboeken die in deze scholen worden gebruikt. Dat zegt een rapport van het Britse Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills (Ofsted).

Er wordt in de boeken volgens Ofsted niet alleen opgemerkt dat vrouwen steeds hun echtgenoot moeten gehoorzamen. Er wordt ook duidelijk gemaakt dat de vrouw aan haar man ook nooit seks mag weigeren. Tegelijkertijd wordt het gebruik van partnergeweld door de man legaal genoemd. Anderzijds wordt feminisme omschreven als een atheïstische samenzwering die vrouwen naar een losbandig leven stuurt. “De concepten van de islamscholen lijken ver weg te staan van de waarden van de gewone moslimmaatschappij,” beklemtonen woordvoerders van Ofsted. “De boeken veroordelen dat vrouwen hoge ambities zouden koesteren of tegenover hun echtgenoot een gebrek aan dankbaarheid zouden laten blijken.” “Tevens wordt het onderscheid gemaakt tussen nobele oosterse vrouwen die hun bescheidenheid met een sluier bedekken en hun innerlijk verscheurde westerse seksegenotes die hun woning verlaten om in bioscopen, cafés en winkelgalerijen doelloos rond te hangen. Deftige vrouwen verlaten volgens de geschriften nooit de woning zonder toelating van de man.”

Doorstroming

Bovendien wordt aangevoerd dat het toegelaten is om ongehoorzame vrouwen te straffen. Ook leerlingen getuigen geregeld dat vrouwen alleen de opdracht hebben om kinderen te baren en als moslims op te voeden. Andere jongeren merkten op dat mannen fysiek sterker zijn, terwijl vrouwen ook emotioneel zwakker zouden zijn. Er moet volgens Ofsted worden gevreesd dat deze extreme content ook naar het gewone onderwijs zal doorstromen. Daarbij wordt gewezen naar leerkrachten die, weliswaar met bonafide bedoelingen, menen dat alle visies aan bod moeten komen en dus ook aandacht moet worden geschonken aan de extremere islamitische stellingen. Amanda Spielman, hoofdinspecteur van het Britse onderwijs, beloofde eerder al te zullen garanderen dat het educatieve systeem de waarden van de Britse samenleving weerspiegelt. De school is volgens Spielman voor een aantal kinderen de enige instantie waar de Britse waarden worden gepropageerd. Er moet volgens haar dan ook gegarandeerd worden dat het onderwijs die functie verder kan vervullen. “Een vergiftiging van die opdracht door onaanvaardbare visies kan dan ook niet worden getolereerd,” aldus Spielman. Volgens Louise Casey, auteur van een rapport over integratie, kunnen de feiten onmogelijk als enkele geïsoleerde gevallen worden omschreven. “Sommige scholen prediken een gesegregeerde levenswijze,” zegt ze. Volgens Casey is er nood aan een moratorium op de oprichting van nieuwe geloofsscholen tot er garanties zijn dat het religieuze onderwijs zich kan inschrijven in het gelijkheidsprincipe dat in de hedendaagse maatschappij mag worden verwacht. (mah)