Islam: in 2018 maakt godsdienst plaats voor wereldburgerschap

Volgend jaar mogen in het Midden-Oosten een aantal nieuwe ontwikkelingen worden verwacht. Vooral de zichtbaarheid en impact van de islam zal verder worden beperkt.

Dat zegt Nicolas Pelham, correspondent Midden-Oosten van het magazine The Economist.  Er zal volgens hem in de hele regio een sterke heropleving van het kosmopolitisme kunnen worden vastgesteld. Volgens Pelham mag in het Midden-Oosten een heropstanding worden verwacht van een nieuwe generatie die met religieuze bewegingen nog weinig voeling heeft. “Er zal worden ingegaan tegen het idee dat de islam de oplossing is,” betoogt hij. “Onder meer kan verwacht worden dat seculiere partijen bij de verkiezingen in Irak opnieuw opgang zullen maken. In de wetenschap dat terreurorganisatie Daech geen comeback zal maken, zullen vrouwen in Mosoel hun gelaatsbedekking weer kunnen verwijderen. Meisjes zullen opnieuw naar school en de universiteit gaan.’ ‘De twee symbolen van het islamisme – de baard en de sluier – zullen grotendeels verdwijnen,” meent Pelham. “De status van de sharia is aangetast. Zelfs Saudi-Arabië wordt minder strak. Saudische vrouwen mogen immers opnieuw met de fiets en de auto rijden. Ook de strikte kledingvoorschriften worden versoepeld.”

Ottomaanse sultans

“Arabische leiders in Egypte, Saudi-Arabië en de Emiraten zullen van de stemming bij de bevolking gebruik maken om hun islamitische vijanden te vervolgen,” betoogt Pelham. “Men mag zich door dit nieuwe liberalisme echter niet laten misleiden.” “Net zoals de Ottomaanse sultans uit het midden van de negentiende eeuw, zullen de hedendaagse despoten uit het Midden-Oosten de terminologie van hervorming en modernisering hanteren om de kracht van de religieuze instituten te beperken en de eigen macht te versterken.” [media-credit name=”ATTA KENARE / AFP” align=”aligncenter” width=”1024″][/media-credit] “In de media en het onderwijs zal een seculiere moraal worden gepropageerd,” zegt Pelham nog. “Minderheden zullen de afbouw van de islamitische druk verwelkomen, maar oudere bevolkingsgroepen zullen over normverlies klagen.” “Verwacht mag immers worden dat seks voor het huwelijk niet langer overal genadeloos zal worden afgestraft. Echtscheidingen zullen frequenter worden. Het beleid zal er echter ongetwijfeld op wijzen dat de tolerantere aanpak de sociale orde bevordert.” “Rechtengroepen zullen weliswaar moeten blijven wijzen op de repressie van politieke oppositie. Maar tegelijkertijd zal meer ruimte worden geboden aan uitingen van individualisme en persoonlijke vrijheden.”