Is Tesla een overnamedoelwit geworden?

De Amerikaanse autobouwer Tesla, fabrikant van elektrische wagens, heeft het voorbije kwartaal met een aantal belangrijke problemen moeten afrekenen. Die problemen weerspiegelden zich dan ook in tegenvallende kwartaalresultaten.

Tesla maakt gewag van tijdelijke technische knelpunten, die op langere termijn weinig impact zullen hebben. Toch zouden volgens een aantal waarnemers de huidige probleem een signaal van dieperliggende moeilijkheden kunnen zijn. Aangegeven wordt dat de distributie van het Model 3 van Tesla bij het brede publiek, zoals is bedoeld, nog geruime tijd op zich zou kunnen laten wachten. Door die vertragingen zou volgens de waarnemers Tesla uiteindelijk zelfs een overnameprooi kunnen worden. Door een aantal technisch knelpunten kon Tesla van zijn Model 3 tot nu toe in totaal slechts 260 exemplaren produceren. Voordien was nochtans gewag gemaakt van een productieniveau van vijfduizend wagens per week. Die doelstelling is alvast tot eind maart opgeschoven. De productielijnen van de batterijen en onderdelen zouden nog niet optimaal werken. Daardoor is het productieniveau gevoelig teruggevallen. Soms moeten onderdelen later afzonderlijk naar dealers worden verstuurd. Een aantal automatische lijnen zouden nog altijd door manuele arbeid worden vervangen. Tesla dreigt dan ook een belangrijke achterstand op te lopen, wat het bedrijf volgens sommige waarnemers in problemen zou kunnen brengen.

Expertise

“Tesla heeft sinds zijn oprichting 250.000 wagens op de markt gebracht,” aldus de Britse zakenkrant Financial Times. “Autobouwers zoals Volkswagen en Toyota produceren dat volume elke tien dagen. De traditionele autobouwers hebben dan ook decennia expertise opgebouwd.” “Die heeft hen een reëel voordeel opgeleverd in de mogelijkheid om efficiënte productielijnen en lange voorraadketens te beheren. Een bedrijf zoals General Motors heeft de voorbije tien maanden zonder veel rumoer meer dan 33.000 elektrische wagens gebouwd. Over zes jaar wil de groep minstens twintig nieuwe elektrische modellen op de markt brengen.” “Dat is ook de markt niet ontgaan,” betoogt de Financial Times. “De beurswaarde van General Motors is de voorbije twaalf maanden met 30 procent gestegen. Daardoor is het bedrijf ook opnieuw de meest waardevolle autobouwer van de Verenigde Staten. Eerder had General Motors die titel nog aan Tesla moeten afstaan.” “Vele investeerders zijn ervan overtuigd dat de onderneming bijzonder goed is gepositioneerd om de overstap naar elektrische en zelfrijdende wagens op te vangen. Tesla heeft misschien nog wel enkele technologische troeven achter de hand, maar het verleden heeft al bewezen dat het beheer van massaproductie en lange voorraadketens een complexe uitdaging vormen.” “Tesla heeft op een briljante manier de markt van de elektrische auto in de schijnwerpers geplaatst,” erkent de krant. “Men moet echter rekening houden met de mogelijkheid dat de vruchten van die inspanningen door andere partijen zullen worden geplukt.” (mah)