Is palladium het nieuwe goud?

Op de grondstoffenmarkt geniet goud op dit ogenblik heel wat minder belangstelling dan palladium. Dat hebben een aantal experts tegenover de Brits zakenkrant Financial Times gezegd.

Het metaal staat op dit ogenblik genoteerd aan een prijs van 967 dollar per ounce of 31.090 dollar per kilogram. Daarmee heeft de waarde van palladium sinds begin dit jaar een stijging met 40 procent laten optekenen. Goud is over eenzelfde periode 12 procent duurder geworden. De experts wijzen erop dat goud geconfronteerd wordt met de goede prestaties van de aandelenmarkten. Palladium, dat onder meer in de autosector een belangrijke grondstof is, zou daarentegen op sterke fundamenten kunnen rekenen. “Palladium weerspiegelt de wereldwijde vraag naar auto’s,” betoogt de Financial Times. “De grondstof profiteert van de verdere uitbreiding van de wereldwijde autovloot, de strengere emissienormen en een voorliefde voor grotere suv-modellen.” “Bovendien profiteert palladium van de achteruitgang van dieselwagens op de Europese markt, waardoor de verkoop van benzinemotoren wordt gestimuleerd. Er wordt dan ook voorspeld dat de prijs van palladium de volgende twaalf maanden nog eens met 21 procent zal stijgen tot meer dan 1.150 dollar per ounce.”

Katalysatoren

Elektrische wagens hebben geen katalysatoren en zullen dan ook uiteindelijk de interesse in palladium doen afnemen. “Op korte termijn is er echter geen bedreiging voor de verkoop van benzinewagens,” zegt Denis Sharypin, hoofd grondstoffenonderzoek bij Norilsk Nickel, de grootste producent van palladium ter wereld. “Elektrische wagens vertegenwoordigen immers nog altijd slechts een marginaal onderdeel van de totale automarkt.” De verkoop van elektrische wagens is dit jaar weliswaar met 41 procent gestegen, maar de impact op de omzet van benzinewagens wordt ruimschoots gecompenseerd door de tanende populariteit van diesel. “Palladium zal ook profiteren van de groei op de markt van de hybride wagens,” zegt Peter Duncan, expert bij Johnson Matthey, fabrikant van katalysatoren. “Hybride exemplaren hebben immers katalysatoren nodig die worden ingeschakeld bij de plotse overstap van de batterij naar de benzinemotor. Op dat ogenblik wordt immers een sterke uitstoot genoteerd.” De verdere uitbreiding van de wereldwijde automarkt zal volgens Denis Sharypin tot het midden van volgend decennium een bijkomende productie van 2,5 miljoen ounces palladium vergen. Vorig jaar stond de wereldwijde vraag op 6,3 miljoen ounces. Uiteindelijk zal de verschuiving van de automarkt naar de elektrische aandrijving op termijn ook de vraag naar palladium opnieuw doen afnemen. Wanneer die ommekeer zich zal manifesteren, is volgens de experts nog niet duidelijk. Mogelijk zou over zeven jaar de verkoop van brandstofmotoren beginnen af te nemen. Het zal ook daarna echter nog geruime tijd duren vooraleer de markt volledig door elektrische wagens is overgenomen. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20