Is de Derde Wereldoorlog woensdag begonnen?

De Derde Wereldoorlog is misschien vandaag begonnen.”

Met deze wat apocalyptische titel bericht de Franse journalist Vincent Jauvert van het Franse magazine L’Obs over twee ogenschijnlijk los van elkaar staande evenementen, die globale gevolgen dreigen te hebben. Jauvert refereert tevens naar de op het eerste zicht weinig relevante moord op aartshertog Frans Ferdinand in Sarajevo in 1914. Eén maand later was W.O. I een feit.

Evenement 1:

Saoedi-Arabië, een traditionele bondgenoot van de VS, heeft twee met wapens volgeladen Iraanse schepen onderschept, die bestemd waren voor Jemenitische rebellen. Een handeling die als ‘oorlogsdaad’ kan worden bestempeld tussen de belangrijkste soennitische macht (Saoedi-Arabië) en de belangrijkste sjiietische macht (Iran).

Evenement 2

Rusland start zijn luchtaanvallen in Syrië, en versterkt daarbij zijn alliantie met Bachar Al-Assad én Iran (dat Al-Assad aan het front steunt).

Conclusie: Aan één zijde de Russen die zich als bondgenoten van Iran opstellen, aan de andere zijde, de Saoedi’s, beschermd door de VS, die ei zo na rechtstreeks de confrontatie met Teheran aangaan. 

Het spel van de bondgenootschappen lijkt begonnen. Het kruitvat van de Balkan versie Midden Oosten 2015… én nucleair.

Ter info: Het schisma tussen soennieten en sjiieten vond plaats in 632, het jaar van de dood van de profeet Mohammed. Toen steunde de meerderheid de vriend en schoonvader van Mohammed, Abu Bakr, als opvolger terwijl anderen de neef en schoonzoon van de profeet, Ali, tot opvolger benoemden. De volgelingen van Abu Bakr werden de latere soennieten en die van Ali de latere sjiieten.

Abu Bakr volgde uiteindelijk Mohammed op, maar Ali regeerde later kort als vierde kalief. De kloof tussen de twee groepen werd permanent toen de zoon van Ali, Hussein, samen met zijn familie door de troepen van de soennitische kalief werd afgeslacht in Karbala in 680. De soennieten monopoliseerden alle politieke macht en de sjiieten keerden zich tot hun imams voor geestelijk leiderschap.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20