De ‘westerse culturele invasie’: Iran verbiedt Engelse les in de lagere school

In Iran zijn Engelse lessen voortaan uit het officiële lesrooster van het lagere onderwijs verbannen. Dat heeft Mehdi Navid-Adham, hoofd van de Iraanse High Education Council, bekendgemaakt.

Daarbij gaat het Iraans onderwijs in op eerdere waarschuwingen van islamitische leiders, die hebben aangevoerd dat de adoptie van de Engelse taal op jonge leeftijd het land dreigde open te zetten voor een westerse culturele invasie. In Iran starten de Engelse lessen meestal in het middelbaar onderwijs, wanneer kinderen tussen twaalf en veertien jaar oud zijn. Een aantal lagere scholen zijn echter ook al met Engelse lessen gestart. Bovendien gaan sommige kinderen na het einde van de normale schooldag naar private onderwijsinstellingen waar taalonderricht wordt gegeven. Tenslotte geven veel gezinnen uit de rijkere klassen bij de opleiding van hun kinderen de voorkeur aan privéscholen. In die instellingen wordt van de kleuterklas tot het einde van de middelbare school de Engelse taal gehanteerd.

Koloniaal expansionisme

Navid-Adham wijst erop dat in het lager onderwijs de basis van de Iraanse cultuur van de studenten wordt gelegd. Hij voegde eraan toe dat ook buiten het officiële lesrooster de Engelse lessen mogelijk zouden kunnen worden verboden. De recente protesten tegen het Iraanse regime worden door de autoriteiten in sterke mate toegeschreven aan buitenlandse invloeden. Officieel werd echter geen link gelegd tussen de politieke onrust en de verbanning van de Engelse taal uit het Iraanse lager onderwijs. Ayatollah Khamenei, de geestelijke leider van het land, benadrukt dan ook dat de invoering van het verbod in geen geval is gericht tegen het aanleren van een vreemde taal. Wel moet volgens hem worden verhinderd dat een vreemde cultuur bij de Iraanse jongeren kan worden gepropageerd. “Westerse denkers weten dat de doordringing van de jongere generatie met hun gedachten en cultuur een veel efficiëntere manier is om invloed te winnen dan met een koloniaal expansionisme,” aldus Khamenei. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20