Investeringen in schone energie voor het eerst dubbel zo hoog als in fossiele brandstoffen

Volgens een rapport van het Internationaal Energieagentschap (IEA) zullen de wereldwijde investeringen in schone energie dit jaar voor het eerst dubbel zo hoog zijn als die in fossiele brandstoffen.

In het nieuws: het IEA verwacht dat er dit jaar 2.000 miljard dollar wordt geïnvesteerd in hernieuwbare en koolstofarme energie.

  • Dit bedrag is bijna verdubbeld in de afgelopen vijf jaar. De investeringen richten zich op een hoop energiebronnen zoals zonnepanelen, windmolens of elektrische voertuigen, maar ook kerncentrales.
  • Zonnepanelen trekken de meeste investeringen, met een verwachte 500 miljard dollar dit jaar. Dit is meer dan de gecombineerde investeringen in andere elektriciteitsbronnen zoals nucleair, gas, waterkracht en wind.
  • De prijs van zonnepanelen is in de afgelopen twee jaar met 30 procent gedaald, wat de aantrekkelijkheid ervan vergroot. Tegenover VRT NWS legt energie-expert Thijs Van de Graaf verder uit: “Op 10 jaar tijd is de prijs zelfs met meer dan 70 procent gedaald. Ook windenergie kent een forse kostendaling, maar niet zo spectaculair als zonne-energie.”

Opgemerkt: Investeringen in fossiele brandstoffen blijven wel hoog

  • Ondanks de verschuiving naar schone energie, wordt er dit jaar nog steeds meer dan 1.000 miljard dollar geïnvesteerd in fossiele brandstoffen zoals olie, gas en steenkool.
  • Dit bedrag is weliswaar lager dan in 2019, maar toont aan dat fossiele brandstoffen nog steeds een belangrijke rol spelen in de wereldwijde energiemarkt. Vooral de bouw van nieuwe steenkoolcentrales, met name in China, is zorgwekkend. Sinds 2015 kwamen er nog nooit zoveel steenkoolcentrales bij.

Klimaatdoelstellingen zijn onhaalbaar

Genoteerd: Het halen van de klimaatdoelstellingen is wel nog veraf, maar het wordt beter.

  • IEA-topman Fatih Birol drukt de positieve evolutie als volgt uit: per dollar die wordt geïnvesteerd in fossiele brandstoffen, gaat bijna het dubbele naar hernieuwbare energiebronnen. Toch is dit niet voldoende om de klimaatdoelstellingen te halen, meent hij.
  • Om tegen 2050 CO2-neutraal te worden, moeten de investeringen in hernieuwbare energie 6 jaar lang jaarlijks met 500 miljard dollar toenemen. En dat terwijl investeringen in fossiele brandstoffen tegen 2030 met meer dan 50 procent moeten dalen, zo staat er in het IEA-rapport te lezen.
  • Van de Graaf acht het halen van die doelstellingen weinig waarschijnlijk: “Er is sinds de pandemie een grote verschuiving wie die investeringen doet. Het zijn nu vooral nationale oliebedrijven in het Midden-Oosten die dat doen. De hele economie van die landen, zoals Saoedi-Arabië, Koeweit en Qatar, is gebaseerd op olie- en gasexportinkomsten. Zij willen dat model zo lang mogelijk behouden.”
  • Maar er is ook goed nieuws: hernieuwbare energie wordt goedkoper en dat zal wereldwijd leiden tot lagere energiekosten. Dat staat te lezen in een ander rapport van de IEA. Nu wordt de prijs van energie nog vaak standaard uitgedrukt in dollars per vat olie. De IEA hoopt dat dit binnenkort opschuift naar cent per kilowattuur.
Meer