Investeerders Facebook willen af van ‘dictator Zuckerberg’

Een groep van zes prominente aandeelhouders van Facebook onderneemt pogingen om Mark Zuckerberg, mede-oprichter van de onderneming, als voorzitter af te zetten. Zuckerberg wordt door de rebellerende aandeelhouders vergeleken met een dictator uit de negentiende eeuw. Dat zegt Mark Bridge, technologiespecialist bij de Britse krant The Times.

De investeerders zeggen gefrustreerd geraakt te zijn door de reeks schandalen, van Russische electorale interferentie tot het datalek met Cambridge Analytica, waarmee Facebook de voorbije periode geconfronteerd is geraakt. Zuckerberg (34) wordt zwaar op de korrel genomen voor zijn gebrekkige aanpak van de crisissen.

Activistisch

“De rebellerende beleggers benadrukken dat de problemen rechtstreeks het gevolg waren van de manier waarop het bedrijf werd geleid,” zegt Mark Bridge. “De aandeelhouders voerden daarbij dat de crisissen niet goed werden aangepakt omdat Zuckerberg door de uitbouw van de bedrijfsstructuur onaantastbaar bleef als voorzitter en chief executive.”

In april had een groep van activistische aandeelhouders Zuckerberg nog opgeroepen om één van zijn twee bestuursfuncties – of mogelijk beide – bij Facebook op te geven. Daarbij werd aangevoerd dat Zuckerberg niet begrijpt op welke manier een groot, mondiaal en beursgenoteerd bedrijf moet worden geleid.

De investeerders die op de verandering aandringen, noemen het bijzonder ongebruikelijk dat de twee topposities binnen een onderneming aan dezelfde persoon worden toevertrouwd. De tegenstanders van Zuckerberg klagen dat zijn autoriteit wordt vastgehouden door het stemrecht dat hij kan uitoefenen.

Omdat Zuckerberg een groot aantal aandelen met voorkeurrechten bezit, beschikt hij over meer dan de helft van de stemrechten en daarmee ook het vermogen om hervormingen tegen te houden. Het idee dat er een autocraat moet zijn die de leiding heeft over een gigantisch publiek bedrijf – dat miljarden dollars aan aandeelhoudersgeld heeft geïnvesteerd – is volgens hen een anachronisme.

Vertrouwen

“Dat concept grijpt terug naar de economie van de negentiende eeuwse industrialisten, die zich als autocraten en dictators gedroegen,” merkt Mark Bridge nog. “De investeerders benadrukten dat ze op verandering zouden blijven aandringen.”

“Er worden verdere tussenkomsten op aandeelhoudersvergaderingen beloofd, terwijl men ook bij de directeurs van Facebook de problematiek wil blijven aankaarten. Verder verkondigden de rebellen verkondigden ook met de pers te zullen blijven praten. De opponenten van Facebook zeggen het beste voor het bedrijf voor ogen te hebben en in de belangen op lange termijn te willen vrijwaren.”

Facebook weigerde commentaar te geven op de claims over onrust binnen de onderneming. Gewezen werd echter op eerdere verklaringen, waarbij benadrukt was dat de onderneming over een efficiënte beleidsstructuur beschikt. Tevens werd opgemerkt dat het verwijderen van Zuckerberg als voorzitter vooral tot onzekerheid, verwarring en inefficiëntie in het bestuur en het management zou leiden.

Facebook voerde tevens aan dat de raad van bestuur ervan overtuigd is dat Zuckerberg een cruciaal onderdeel is en blijft van het succes van de onderneming op lange termijn.

Meer