De toekomst van het internet zijn oude mensen. Zijn we daar op voorbereid?

In de Verenigde Staten wonen binnenkort meer 65-plussers dan mensen in eender welke andere leeftijdscategorie. In verschillende Europese en Aziatische landen zal zich een gelijkaardige demografische situatie voordoen. Die zal ook nog tientallen jaren zo blijven. Is het internet daar op voorbereid?

De Financial Times besteedt deze week aandacht aan Finland (€), dat vandaag al meer 65-plussers dan jonger dan 14-jarigen telt. In 2070 zullen deze senioren een derde van de bevolking uitmaken – vergeleken met de helft in de leeftijdscategorie van 25 tot 64 en 10% kinderen. Vertegenwoordigden 85-plussers in 2000 amper 1,5% van de Finse bevolking dan is dat vandaag 2,7% en zal dat in 2070 ruim 9% zijn.

Dat heeft grote gevolgen voor de maatschappij. Want uit recent Nederlands onderzoek blijkt dat ouderen steeds meer aanwezig zijn op internet. In het Verenigd Koninkrijk zijn 55-plussers de grootste bevolkingsgroep op Facebook. Maar deze oudere leeftijdsgroepen hebben ook moeite met de snelheid waarmee de maatschappij digitaliseert.

65-plussers: een kwetsbare groep

De online gewoontes van deze groep waren het onderwerp van een reeks recente Amerikaanse onderzoeken. Daaruit komen  paar opmerkelijke conclusies:

  • 65-plussers lezen en delen tot 7 keer meer ‘fake news’ op platformen zoals Facebook, Twitter.
  • Ze begrijpen moeilijker de rol die algoritmen spelen bij het bepalen van welke inhoud we online zien.
  • Senioren hebben het ook moeilijker om onderscheid te maken tussen nieuws en opiniestukken.
  • 65-plussers blijven de makkelijkste doelwitten voor online oplichters, malware en ander online gespuis.

Nood aan programma’s die oudere internetgebruikers ondersteunen

Een ander niet onbelangrijk gegeven is dat er veel enthousiasme en belangstelling is voor digitale alfabetiseringscampagnes, maar dat deze zijn meestal gericht op de jongeren.  Kinderen op school krijgen les, maar ouders en grootouders worden hier meestal over het hoofd gezien.

Hoe de toekomst van internet en sociale media er uit zal zien met een massa actieve 65-plussers op internet blijft een vraagteken. Maar er zal alleszins met deze leeftijdsgroep rekening moeten worden gehouden. De maatschappij bereidt zich best op deze demografische veranderingen voor. Vele jongeren worstelen al met de chaotische informatieomgeving. Dat ook ouderen het moeilijk hebben mag dus niet verbazen. Er is dus nood aan programma’s die het ​​groot aantal senioren ondersteunen nu ze de volgende decennia massaal op internet zullen zitten.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20