Internet-of-things ziet vooral investeringen in gezondheidszorg oplopen

De wereldwijde uitgaven aan aan het internet-of-things zullen dit jaar naar verwachting een groei met 8,2 procent laten optekenen. Dat betekent wel een terugval tegen de eerdere verwachtingen, toen een stijging met 14,9 procent in het vooruitzicht werd gesteld. Dat zegt een rapport van de  International Data Corporation (IDC) over de groeiverwachtingen voor de sector de volgende vier jaar.

De onderzoekers merken daarbij op dat ook het internet-of-things de negatieve impact van de coronacrisis voelt. Er wordt echter aan toegevoegd dat snel een terugkeer naar een dubbelcijferige groei mag worden verwacht. Gewag wordt gemaakt van een gemiddelde groei met 11,3 procent per jaar.

Hotels

‘Het internet-of-things wordt vooral geraakt door een terugval bij een aantal consumentendiensten, zoals hotels, pretparken, casino’s en bioscopen,’ voeren de onderzoekers aan. ‘Ook in de maakindustrie en bij de productie van grondstoffen zal de groei tot respectievelijk 4,3 procent en 5 procent terugvallen. Een gelijkaardig fenomeen is er in de transportindustrie, waar nog een groei met 5,7 procent mag worden verwacht.’

De sterkste prestatie wordt verwacht in de gezondheidssector, waar de investeringen in het internet-of-things dit jaar een groei met 14,5 procent zouden laten optekenen, gevolgd door verzekeringen (12,3 procent) en onderwijs (11,9 procent). De onderzoekers verwachten ook een sterke groei in investeringen in domotica, zoals intelligente luidsprekers en verlichting of internetcamera’s.

Midden-Oosten

‘De coronacrisis heeft veel organisaties ongetwijfeld gedwongen om een aantal innovatieve implementaties rond geconnecteerde apparaten op te schorten,’ zeggen de onderzoekers. ‘De sector zal anderzijds ook bij het economisch herstel een dragende kracht zijn.’ Wel wordt gewaarschuwd dat de coronacrisis de kloof in de adoptie van het internet-of-things nog verder dreigt te versterken.

Het rapport wijst er nog op dat China, de Verenigde Staten en West-Europa de volgende vier jaar ongeveer 75 procent van alle uitgaven rond het internet-of-things voor hun rekening zullen nemen. China zal een jaarlijks gemiddelde groei met 13,4 procent laten optekenen. Daarmee scoort het Aziatische land iets beter dan Europa (11,4 procent) en de Verenigde Staten (9 procent). De sterkste groei zal echter worden opgetekend in het Midden-Oosten en Afrika (19 procent), gevolgd door Centraal-Europa en Oost-Europa (17,6 procent).

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20