Internationale zakenreizen tonen in Europese de sterkste heropleving

In Europa hebben de internationale zakelijke reizen zich voorlopig van de coronacrisis sneller hersteld dan elders in de wereld. Dat blijkt uit een rapport van de Global Business Travel Association (GBTA), gebaseerd op een enquête bij zeshonderd gespecialiseerde reisagenten in de hele wereld.

Verder blijkt dat vele bedrijven, ondanks de bekommernissen rond een mogelijke recessie, dit jaar verwachten meer medewerkers op zakenreis te zullen sturen. Dat geldt vooral voor consulenten en aanbieders van financiële diensten, verzekeringen en professionele services.

Internationaal

Het rapport benadrukt dat reismanagers in Europa hun internationale boekingen inmiddels hebben zien herstellen tot ongeveer 60 procent van het niveau dat voor de uitbraak van de coronacrisis werd opgetekend.

Maar tegelijkertijd werd aangetoond dat in Europa inmiddels een sterker herstel van de internationale zakenreizen kan worden opgemerkt dan in Noord-Amerika, waar slechts een herstel tot ongeveer 50 procent kon worden opgetekend. Wereldwijd werd een herstel tot een niveau van 54 procent geregistreerd.

De situatie op de binnenlandse markten ligt echter helemaal anders. In Noord-Amerika is het volume aan binnenlandse zakenreizen teruggekeerd tot 68 procent van het niveau dat werd opgetekend voor het virus Covid-19 vier jaar geleden zich over de wereld begon te verspreiden. In Europa kon daar echter slechts een niveau van 63 procent worden gemeld. Het wereldwijde gemiddelde bedroeg 67 procent.

Uit de studie blijkt dat organisaties, ondanks de bezorgdheid over de recessie in vele markten, verwachten dit jaar meer werknemers op zakenreis te sturen. Daarbij laten vooral sectoren zoals financiën, verzekeringen, professionele diensten en consulting een sterke toename van de interesse in zakenreizen blijken.

Het rapport getuigt dat 78 procent van de reismanagers verwacht dat hun organisaties dit jaar meer of zelfs veel meer zakenreizen zullen maken dan vorig jaar. Slechts 7 procent van de managers verwacht dat hun werknemers dit jaar minder op reis zullen gaan.

Optimistisch

Daarnaast stelde 90 procent van de respondenten dat ook bij de werknemers dit jaar een grotere bereidheid bestaat om voor zaken op reis te gaan. Tevens erkende 88 procent van de reismanagers zich optimistischer te voelen over het economisch herstel dan eind vorig jaar.

Leveranciers verwachten ook niet dat de economische somberheid de heropleving van de zakenreizen zal doen ontsporen. Volgens 86 procent zullen de uitgaven van de zakelijke klanten dit jaar op een hoger niveau liggen dan vorig jaar.

“De terugkeer van de zakenreizen zal per regio, sector en bedrijf een verschillend karakter vertonen”, benadrukte Suzanne Neufang, chief executive van de Global Business Travel Association, in een commentaar op de studie.

“Ondanks de aanhoudende wereldwijde zorgen over een mogelijke economische recessie, geeft een meerderheid van de reismanagers te verwachten dat hun bedrijven dit jaar meer zakenreizen zullen plannen dan vorig jaar.”

De enquête benadrukte verder dat de personeelsbezetting bij de reisaanbieders na de uitbraak van de coronapandemie nog steeds onder druk, hoewel deze situatie naar verwachting dit jaar zal verbeteren naarmate er meer werknemers worden aangenomen.

Bij de bedrijven valt echter een ander verhaal te horen. Daar zegt 78 procent van de inkopers van zakelijke reizen dat hun personeelsbestand gelijk of iets groter zal zijn dan voor de uitbraak de pandemie. Bovendien verwacht 45 procent van de inkopers dat hun budgetten dit jaar op een hoger niveau zullen liggen, waarbij grotere uitgaven worden voorzien voor salarissen, technologie en consultants.