Intelligente snelheidsassistent bevordert verkeersveiligheid

Auto’s die met snelheidsbeperkende technologie zijn uitgerust, leiden tot een daling van het onveilig rijgedrag. Dat is de conclusie van een proefproject dat in New York City in augustus vorig jaar werd opgezet, waarbij vijftig voertuigen van de stadsdiensten – van personenauto’s tot vrachtwagens – met de technologie in totaal een afstand van meer dan 133.400 mijl aflegden.

De onderzoekers wijzen er daarbij op dat de inzet van intelligente snelheidsondersteuning ervoor zorgt dat nagenoeg overal de snelheidsvoorschriften worden nageleefd.

Intelligente snelheidsondersteuning past de snelheid van het voertuig automatisch aan de plaatselijke snelheidsbeperkingen aan. Tijdens de testperiode bleken de chauffeurs ook 36 procent minder vaak bruuske remmanoeuvres uit te voeren.

Tevens werd vastgesteld dat de voertuigen de lokale snelheidslimieten gedurende 99 procent van de tijd respecteerden. Het resterende 1 procent waarin de regelgeving niet werd nageleefd, heeft te maken met de tijd die de intelligente snelheidsassistentie na de eerste acceleratie nodig heeft om de snelheid opnieuw te verlagen.

“Ons proefprogramma voor intelligente snelheidsassistentie heeft met succes snelheidsovertredingen voorkomen en het aantal gevallen van onveilig rijgedrag verminderd”, betoogde Dawn Pinnock, directeur van de stadsdiensten van New York, in een reactie op de eerste bevindingen van het proefproject. Over enkele maanden volgt een definitieve evaluatie.

Over het hele grondgebied van de Verenigde Staten doen steden inspanningen om projecten op te zetten die uiteindelijk dodelijke verkeersongevallen zouden moeten elimineren. In New York City heeft het stadsbestuur initiatieven genomen om de veiligheid van de eigen vloot te verbeteren.

Het proefprogramma met intelligente snelheidsassistentie maakt deel uit van het Safe Fleet Transition Plan, dat vijf jaar geleden voor stedelijke autovloot werd opgestart. De eerste resultaten van het proefproject wijzen op een verbeterde naleving van de snelheidslimieten en een daling van het aantal bruuske remmanoeuvres.

“Die vaststellingen wijzen er duidelijk op dat de voertuigen minder vaak onveilige rijsituaties veroorzaakten en dat bestuurders zich ook meer op het verkeer en de weg concentreerden”, merkte het stadsbestuur nog op. “Bovendien kon worden vastgesteld dat de positieve resultaten bij alle types van voertuigen konden worden opgemerkt.”

De studie wees nog uit dat de bestuurders in totaal ongeveer zeshonderd keer de technologie hadden uitgeschakeld, waardoor de assistentie telkens vijftien seconden inactief werd. Het stadsbestuur zegt te zullen bekijken onder welke omstandigheden de autobestuurders beslisten om de technologie uit te schakelen.

New York City wil over een periode van drie tot vier jaar een vloot van ongeveer 7.500 voertuigen met intelligente snelheidsondersteuning uit te rusten.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20