Intelligente containers mogelijk antwoord op vele hoofdbrekens vervoerders

Intelligente technologieën kunnen het containervervoer helpen antwoorden te bieden aan een aantal belangrijke uitdagingen. De toepassingen laten de vervoerders niet alleen toe het verlies aan cargo te beperken, maar de technologie kan ook helpen om de sector tegen criminele activiteiten, zoals drugstrafieken en mensenhandel, te beschermen. Dat hebben grote vervoerders zoals DB Schenker en gespecialiseerde software-aanbieders zoals Traxens en Nexxiot gezegd.

“Ladingdiefstal uit containers is voor het spoorvervoer altijd een probleem geweest”, merken de bedrijven op. “De logistieke beveiliging is de voorbije periode echter sterk verbeterd, vooral dankzij de inzet van innovatieve technologieën. Intelligente containers zijn in dat streven de jongste evolutie.”

Malena Payeras Pérez, specialiste internet-of-things bij DB Schenker, zei dat containertrackers de internationale logistieke veiligheid sterk kunnen verbeteren en diefstallen op verschillende manieren kunnen bestrijden. “Naast het tegengaan van diefstallen kunnen deze technologieën ook ondersteuning bieden aan de strijd tegen drugssmokkel en mensenhandel en de controles op de naleving van sanctieregels bij internationale conflicten.”

“Onder meer in de strijd tegen de drugssmokkel zullen intelligente containers in de toekomst op grote schaal worden gebruikt”, gaf ook Cedric Rosemont, directeur marketing bij Traxens, aan. “Momenteel is er slechts 2 procent kans dat goederen inspecteert door de douane worden geïnspecteerd. Het is voor drugssmokkelaars dan ook gemakkelijk drugs in containers vervoeren. Intelligente containers bieden echter het voordeel dat zij in real time waarschuwingen uitzenden wanneer hun deuren op een oneigenlijke manier worden geopend. De douane krijgt ook meer mogelijkheden om gerichte steekproeven uit te voeren.”

Philipp Spoegler, financieel directeur van Nexxiot, stelde op zijn beurt dat intelligente containers ook een belangrijk wapen kunnen zijn in de strijd tegen de mensenhandel. “De nieuwe technologieën laten ook de detectie van koolstofdioxide toe”, verduidelijkte hij. “Door de concentraties kooldioxide in de container te meten, kan de tracker onmiddellijk de logistieke operator of de douane waarschuwen om de activiteit in de container te controleren. Dit kan voorkomen dat containers met mensen het station verlaten en kan op deze manier mensenlevens redden.”

“Verder kunnen de technologieën ook de economische verliezen door fouten of ongevallen bestrijden”, stipte Spoegler aan. “Het is zeker mogelijk om bij deze verliezen een besparing tussen 20 procent tot 25 procent te realiseren. Daarbij wordt het ook gemakkelijker om de oorzaak en de verantwoordelijkheid voor de schade te bepalen. Tevens biedt dit de mogelijk om de operationele strategie te wijzigen en het vervoerproces te verbeteren, zodat de verliezen kunnen worden beperkt.”

Het belangrijkste knelpunt voor een grootschalige toepassing van intelligente trackers blijft volgens de Malena Payeras Pére de kostprijs. “De toegang tot meer betaalbare intelligente trackers is dan ook voor veel logistieke operatoren een grote bekommernis”, merkte ze op.