Infrabel: ‘Zelfrijdende treinen zijn een utopie’

De voorstellen van Jo Cornu, topman van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS), om op de noordzuid-verbinding in Brussel zelfrijdende treinen in te zetten, zijn onrealistisch. Dat heeft Infrabel, beheerder van het Belgische spoorwegnet, gezegd. Om een een zelfrijdend systeem te kunnen opzetten dienen volgens Infrabel immers alle treinen van hetzelfde type te zijn en ook dezelfde samenstelling te kennen. Dat is echter niet het geval, zodat het voorstel van Jo Cornu volgens Infrabel in praktijk onmogelijk kan worden toegepast. Cornu had recent aangegeven uiterlijk over vijf jaar zelfrijdende treinen te willen inzetten. Die maatregel zou de stiptheid en de efficiëntie moeten verbeteren. Jo Cornu verwijst daarbij naar het systeem Automatic Train Operation (ATO), dat wereldwijd voor metro-operaties wordt gebruikt. De technologie zou kunnen worden verwerkt in het European Train Control System (ETCS), het Europese veiligheidssysteem dat wordt geïntroduceerd.

Tunnel

Volgens Cornu zou die technologie een oplossing kunnen bieden voor de problemen in de Brussel noordzuid-tunnel, die te lijden heeft onder een zware congestie die een negatieve impact heeft op een efficiënte werking van het hele nationale spoornet. Volgens hem zouden de zelfrijdende treinen de capaciteit met één vierde kunnen verhogen en het energieverbruik met een kwart kunnen beperken. Volgens Infrabel zou de aanleg van een nieuwe tunnel tussen Brussel-Noord en Brussel-Zuid een alternatieve oplossing kunnen bieden, maar dat project zou een financiële inspanning vergen van 8 miljard euro, maar er worden geen mogelijkheden gezien om dat budget vrij te maken, onder meer omdat de sector belangrijke besparingen krijgt opgelegd.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20