Inflatie komt naar de Verenigde Staten

Terwijl de markten een economische groeivertraging -lees een nieuwe recessie – vrezen in de Verenigde Staten, hebben experts in rentevoeten een aantal macro-economische data van naderbij ontleed om tot een verrassende conclusie te komen: indien de grondstoffenprijzen zich stabiliseren bestaat in de VS een risico op inflatie, vanwege de stijging van de lonen.

Dat is opmerkelijk vermits de voorbije maanden werden gedomineerd door een vrees voor deflatie en een nieuwe recessie en dat vanwege de groeivertraging in de opkomende economieën en de economische stagnering in grote delen van de rest van de wereld.

Een aantal specialisten van de rentevoeten spreken dat nu tegen. Volgens hen is er in de VS eerder een risico op inflatie dan op deflatie.

Hoe komen ze tot deze conclusie?

Ten eerste is de lage inflatie in de VS enkel te wijten aan de daling van de olie- en grondstoffenprijzen. Worden die beide factoren niet meegerekend, dan bereikte het niveau van de inflatie in de VS vorige week 2,3%, dat is hoger dan de doelstellingen van de FED.

Mochten de olieprijzen zich stabiliseren dan zou dat dus tot een ware inflatiepush leiden, vanwege de stijging van de lonen die nu lijkt te zijn gestart, op haar beurt een gevolg van de lage werkloosheid in het land, die ‘full employment’ nadert.

Renteverhoging

Indien deze experts het bij het juiste eind hebben, rest de FED – tegen alle verwachtingen in – weinig anders dan de rentevoeten opnieuw te verhogen. In juni of daarna, maar feit is dat niemand op de markten nog met dit scenario rekening hield.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20