In steden met meer bomen is minder criminaliteit

We associëren stadsparkjes met gemeenschapszin en onschuldig plezier, maar toch hebben ze in sommige steden een reputatie van onveiligheid. Een nieuwe studie toont echter duidelijk aan dat buurten met meer groen veel minder last hebben van criminaliteit dan andere buurten. Lisa Raffensperger bespreekt het onderzoek voor Discover Magazine.

De onderzoekers verzamelden alle criminaliteitsstatistieken van het jaar 2005 voor de Amerikaanse stad Philadelphia en splitsten de informatie op per buurt. Vervolgens vergeleken ze dit met informatie van NASA over de aanwezigheid van groen in elke stadsbuurt.

Hieruit blijkt dat ‘groen’ zeer duidelijk correleert met veiligheid – althans voor Philadelphia in 2005. Zelfs wanneer men de resultaten corrigeert voor de effecten van bevolkingsdichtheid, armoede en onderwijs, blijt de correlatie bestaan.

De wetenschappers verklaren de resultaten als volgt:

  • Groene zones moedigen mensen aan om naar buiten te gaan, wat criminelen afschrikt.

  • De aanwezigheid van planten heeft een therapeutisch effect. Vegetatie reduceert mentale vermoeidheid en daarmee geassocieerde symptomen (waaronder irritatie en impulsiviteit).

Die laatste verklaring wordt door nog een ander onderzoeksresultaat bevestigd: het effect van ‘groenheid’ was het kleinst op de minst gewelddadige misdaad (diefstal) en het grootst op de meest gewelddadige (aanranding).

Rafensperger benadrukt echter dat er meer onderzoek nodig is vooraleer men de rol van stadsparken op criminaliteit met zekerheid in kaart kan brengen.

Uit eerder onderzoek komen nog twee ongewone voordelen van groene zones in de stad naar voor:

1. Een milieuvriendelijke stadsomgeving heeft een duidelijke impact op het gezondheidsgedrag van de inwoners. Onderzoekers van de University of Western Australia en de Yale University stelden vast dat de bevolking in de meest milieuvriendelijke wijkenvan de Australische stad Perth 22 procent minder kans hadden om aan obesitas of overgewicht te lijden dan de bewoners van de minst milieuvriendelijke wijken.

2. Schotse onderzoekers concludeerden dat werknemers de stress kunnen verdrijven door een korte wandeling te maken in een nabijgelegen park of zelfs vanuit het kantoorraam naar groene ruimtes te kijken. Hun registraties bij een groep van 12 jonge volwassenen tonen aan dat de proefpersonen tijdens een tocht door het commerciële centrum van de Schotse stad Edinburgh meer opgewonden en gefrustreerd raakten, terwijl de hersenactiviteit veel rustiger en meditatiever werd tijdens een passage door een parkgebied.