Impulsieve beslissing even zinvol als beredeneerde keuze

Vaak is het even zinvol om impulsief een beslissing te nemen dan beredeneerd en weloverwogen een keuze te maken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Cold Spring Harbour Laboratory in New York bij ratten. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat de ratten hun maximum prestatie leverden in minder dan driehonderd milliseconden, ook al werden ze aangemoedigd om meer inspanningen te doen en het beslissingsproces te vertragen.

“Een mens moet een massa beslissingen nemen en in een aantal gevallen blijkt reflectie geen enkele positieve invloed te hebben,” merkt onderzoeksleider Zachary Mainen, neurowetenschapper aan het Cold Spring Harbour Laboratory, op. “In die gevallen is het beter om louter op de intuïtie te rekenen om beslissingen te nemen. Ondanks aanmoedigingen om minder impulsief te reageren en meer inspanning te leveren, bleken de ratten de beste resultaten te laten optekenen bij reacties in minder dan driehonderd milliseconden.”

“Over besluitvorming is op dit ogenblik nog relatief weinig bekend, maar lijkt bij de verschillende soorten gelijklopend te zijn,” zegt Zachary Mainen nog. “De studie moet dan ook een basis vormen voor een verder onderzoek naar de reële werking van het proces.” Het onderzoek naar het besluitvormingsproces wordt op dit ogenblik verder gezet aan het Champalimaud Neuroscience in de Portugese hoofdstad Lissabon, waar Zachary Mainen inmiddels tot directeur is benoemd. (MH)

Meer