IMF: ‘Hoe meer de rijken bezitten, hoe kleiner de economische groei’

De sociale ongelijkheid vormt een belangrijke rem op de economische groei en verhoogt het risico op financiële crisissen. Dat is de boodschap van een rapport van economen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Om het probleem op te lossen moet volgens auteurs vooral de nadruk worden gelegd op de belasting op vermogens en vastgoed. Ontwikkelingsorganisatie Oxfam reageert met tevredenheid op de conclusies die in de studie naar voor worden geschoven. Er wordt volgens Nicolas Mombrial, directeur van Oxfam, immers duidelijk gemaakt dat er geen economische groei zal worden gerealiseerd door de rijken nog rijker te maken. “De kloof tussen arm en rijk is tot het hoogste niveau in vele decennia gestegen,” aldus de studie. “Daarvoor kunnen verschillende redenen worden aangestipt, zoals een versoepeling van de reglementering op onder meer rekrutering en ontslag, lagere minimumlonen of een tanende populariteit van de vakbonden.” “Deze fenomenen zorgen immers voor een verzwakking van de onderhandelingspositie van de werknemers.” Tevens wordt gewezen naar de impact van de technologische vooruitgang, die eveneens de laagste lonen heeft afgestraft.

Crisis

“Wanneer de inkomsten van de rijken een sterkere groei laten optekenen, moet op middellang termijn de zwakste economische groei worden gevreesd,” aldus nog het rapport. “Dit fenomeen suggereert dat de baten van de groei niet naar de armste bevolkingscategorieën doorsijpelen.” “Er kan dus niet worden beweerd dat de inkomens van de rijksten opnieuw in de economie worden geïnjecteerd. Wanneer daarentegen de inkomsten van de armste bevolkingsgroepen worden verhoogd, worden wel stimulansen voor een belangrijke economische groei geregistreerd.” Hogere inkomsten van de rijkste groepen en een stagnatie van de verdiensten van de armste bevolkingscategorieën hebben volgens de auteurs bovendien de neiging financiële crisissen uit te lokken. “De ongelijkheid betekent een hefboom voor de schuldgraad en laat drukkingsgroepen toe een grotere financiële deregulering te eisen,” wordt er gewaarschuwd. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20