IMF: Belgische inflatie fors hoger dan in de buurlanden

Het Internationaal Monetair Fonds verwacht dat de Belgische inflatie over heel 2022 op het uitzonderlijke hoge niveau van 8 procent zal uitkomen. Dat blijkt uit zijn jongste economische vooruitzichten.

Dat is fors meer dan de 3,2 procent gemiddelde prijsstijgingen in 2021, die toen al als hoog bestempeld werd. Maar dat was uiteraard nog voor de oorlog in Oekraïne, die de energieprijzen verder de hoogte injoeg.

Loonkosten

Belangrijk voor het loonkostendebat is dat het IMF de verwachte inflatie in 2022 bij onze drie belangrijkste handelspartners, Duitsland, Frankrijk en Nederland, beduidend lager inschat:

  • 5,5 procent in Duitsland
  • 5,2 procent in Nederland
  • 4,1 procent in Frankrijk

Het typisch Belgische systeem van automatische loonindexeringen kan daardoor de concurrentiepositie van onze bedrijven bedreigen. In onze buurlanden is er geen automatische aanpassing van de lonen aan de kosten voor levensonderhoud. En als er toch aanpassingen zouden komen onder druk van de werknemers, gaan die beperkter zijn dan de loonstijgingen in België.

Groei

Gezien de oorlog in Oekraïne, verlaagde IMF logischerwijze zijn wereldwijde groeiprognoses, en ook die voor België. De economische groei zal dit jaar op slechts 2,1 procent van het bruto binnenlands product uitkomen, zo verwacht het Muntfonds, tegenover een eerdere raming van 3,1 procent.

Ook de Duitse economie zou slechts met 2,1 procent groeien, terwijl Frankrijk en Nederland op een hogere groei (circa 3 procent) mogen rekenen.

(ns)

Meer