Hond heeft wel degelijk een specifiek geheugen

Ook de hond beschikt over een episodisch geheugen en is dan ook in staat persoonlijke ervaringen op te slaan. Die herinnering staat volkomen los van de eventuele beloning die aan het gedrag wordt gekoppeld. Dat blijkt uit onderzoek van wetenschappers aan de Eötvös Lorand Universiteit in Boedapest.

De conclusies van het onderzoek zijn opvallend, want tot nu toe werd aangenomen dat alleen de mens of eventueel met uitbreiding ook de primaten een episodisch geheugen hebben. De Hongaarse onderzoekers trainden een groep honden om een specifieke beweging van hun menselijke begeleider te kopiëren. De dieren werden echter geleerd de beweging niet onmiddellijk te herhalen, maar pas na verloop van tijd, met een specifiek verbaal commando van hun begeleider.

Barrières

De onderzoekers stelden daarbij vast dat tussen de originele handeling en de herhaling een tijdsverloop tot meer dan een uur kon worden ingelast. “De conclusies van de studie moeten dan ook een aanzet zijn om de traditionele theorieën over het zelfbewustzijn van dieren opnieuw onder de loep te nemen,” benadrukt onderzoeksleider Claudia Fugazza, biologe aan de Eötvös Lorand Universiteit. [youtube https://www.youtube.com/watch?v=uwX4YL01GQ0] Tot nu toe ging de wetenschap ervan uit dat honden bepaalde acties konden reproduceren omdat ze door herhalingen wisten dat ze voor het gedrag zouden worden beloond. De Hongaarse studie toont volgens Fugazza dat deze theorie niet klopt. “De conclusies lijken dan ook een nieuwe stap om de kunstmatige barrières tussen de mens en andere dieren af te breken,” benadrukt de biologe. “Vermoed mag worden dat ook andere soorten dan bij honden en primaten – die door de mens als slimme dieren worden bestempeld – een episodisch geheugen hebben.” Wel blijkt dat het episodische geheugen bij de hond relatief snel aan kwaliteit verliest. Terwijl de mens zich jaren later nog gebeurtenissen uit zijn verleden kan herinneren, blijft dat bij de hond veel beperkter in tijd. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20