Hogere beroepscategorieën gaan ook gezonder met pensioen

Rond het pensioen blijkt een grotere sociale ongelijkheid op het gebied van stress en gezondheid opgetekend te moeten worden.Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de University of Manchester bij ruim elfhonderd Britse ambtenaren.Personen met beperkte financiële middelen of een beroep met een lagere status bleken bij hun pensioen immers vaak een slechtere gezondheid en hogere stressniveaus te moeten melden.De resultaten van de studie tonen volgens de onderzoekers aan dat het stressniveau niet alleen door actuele omstandigheden wordt bepaald, maar ook het gevolg kan zijn van factoren die tijdens een hele levensloop werden opgebouwd.“De socio-economische gezondheidskloof kent rond de pensionering in de Verenigde Staten en een aantal Europese landen een piekniveau,” benadrukt onderzoeksleider Tarani Chandola, professor medische sociologie.

Accumulatie

“De toename van de gezondheidskloof zou een weerspiegeling kunnen zijn van de accumulatie van socio-economische nadelen die tijdens de levensloop werden opgebouwd,” aldus nog de Britse onderzoekers.”Ongelijkheden in de vroege levensjaren zouden daarbij over de hele levenscyclus worden versterkt. Het pensioen zou er echter kunnen voor zorgen dat die kloof wordt verkleind omdat bij de bevolkingscategorieën met een lagere status een aantal stressfactoren zouden wegvallen.”“In werkelijkheid kon echter alleen een verlaging van de stressniveaus worden opgetekend bij gepensioneerden die tijdens hun carrière een functie met een hogere status hadden uitgevoerd,” benadrukt professor Chandola. “Ambtenaren die uit een loopbaan met een lagere status kwamen, vertoonden daarentegen nog altijd hogere stressniveaus.””Nochtans worden in functies met een lagere status de grootste stressproblemen gemeld, zodat men bij een pensionering vooral in deze groep een gunstige verandering zou kunnen verwachten. Dat blijkt echter niet het geval te zijn.””Wellicht blijft het stressniveau in deze groep op een hoger niveau omdat nog altijd met een grotere financiële druk en andere problemen moet worden afgerekend.” (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20