Hof van beroep in Brussel veroordeelt Vlaamse regering over haar ‘Luchtactieplan’

Het is de zoveelste veldslag in een aanslepende juridische oorlog tussen Greenpeace en de (vorige) Vlaamse regering. De actiegroep stapte in 2017 naar de rechter, omdat in Vlaanderen op verschillende plaatsten de Europese norm voor stikstofdioxine werd overschreden, en er geen afdoende luchtkwaliteitsplan kwam.

  • Die methode is ondertussen ingeburgerd: ngo’s die via de rechtbank proberen beleid af te dwingen. Maar het plaatst justitie niet altijd voor een makkelijke opdracht. Zij moeten immers de scheiding der machten respecteren, en lopen het risico tegen het predicaat van ‘activistische rechters’ aan te lopen.
  • Na een veroordeling in eerste aanleg in 2018 stapte de Vlaamse regering naar het hof van beroep, en dat heeft nu een arrest geveld. Dat meldt De Standaard.
  • Opvallend: Greenpeace ziet het arrest als een overwinning en kondigt aan dat de Vlaamse regering nu een versnelling hoger zal moeten schakelen. Maar de betrokken minister van Omgeving, Zuhal Demir (N-VA) ziet dat anders: volgens haar heeft de Vlaamse regering de zaak niet verloren. Het hof van beroep heeft enkel problemen met het feit dat het huidige plan niet duidelijk genoeg de termijnen bepaalt, er zit geen bindend tijdschema bij, zo is de redenering van Demir. En dat laatste wordt binnenkort opgelost.
  • Stikstof staat immers bijzonder hoog op de agenda van de Vlaamse regering. Een nieuw Vlaams stikstofplan is hoe dan ook nodig, onder meer na een streng stikstofarrest, een eerdere uitspraak van de rechter over het uitstootbeleid in Vlaanderen. Mogelijks hakt de Vlaamse regering daarover nog dit jaar knopen door.
  • Eén vervelende bijkomstigheid: de Vlaamse minister-president Jan Jambon (N-VA), de man die toch de compromissen moet maken in zijn ploeg, zit thuis in quarantaine. Zijn echtgenote testte positief op corona, en dus moet Jambon twee testen ondergaan, en hopen op een groen licht, voor hij opnieuw met z’n collega’s fysiek kan vergaderen.
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20