Hoe kunnen we eeuwig leven zonder de kwalen van het oud worden?

Eeuwelingen en andere hoogbejaarden kunnen aan de wetenschap belangrijke inzichten verstrekken voor het verlagen van de gezondheidskosten. Dat schrijft het magazine The Economist.

Er werd immers vastgesteld dat vele hoogbejaarden tot net voor hun dood van een uitstekende gezondheid hebben blijk hebben gegeven en dan ook van de openbare gezondheid veel minder financiële inspanningen vergen dan generatiegenoten die tijdens de laatste periode van hun leven met diverse gezondheidskwalen en onder meer chronische ziektes dienden af te rekenen.

Het onderzoek kan volgens The Economist er uiteindelijk ook voor zorgen dat de mens zonder ouderdomskwalen een hogere leeftijd weet te bereiken.

“Het verouderingsproces omvat een aantal biologische componenten,” verduidelijkt The Economist. “Die elementen zorgen ervoor dat het lichaam op het celniveau geleidelijk degradeert. Het verouderingsproces verhoogt bovendien het risico op een aantal ziektes, zoals kanker en hartaandoeningen. De strijd tegen de veroudering gaat dan ook gepaard met strategieën om diverse ziektes tegelijkertijd aan te pakken.”

“Dat is de motivatie voor de oprichting van startups zoals Calico van Google en Celera Genomics van Craig Venter. Deze initiatieven willen in eerste instantie niet het leven verlengen, maar hopen wel ontwikkelingen te kunnen realiseren die de mens in staat kunnen stellen om gezonder ouder te worden.”

“Vele wetenschappers geloven echter dat elke inspanning om het verouderingsproces te bestrijden, gebruik zal moeten maken van processen die de celdegratie kunnen tegengaan,” zegt The Economist nog. “Een langere levensduur wordt op die manier een positief bijproduct van een gezonder verouderingsproces.”

Genetica heeft daarin volgens het magazine een cruciale rol. De kans om de leeftijd van tachtig jaar te kunnen bereiken, zou immers vooral worden bepaald door het individuele gezondheidsgedrag, maar boven die leeftijdsgrens zouden de levensverwachting grotendeels wordt bepaald door genetica.

“Er wordt door de wetenschap dan ook gezocht naar beschermende genen die de celdegratie kunnen afremmen en ziektes kunnen blokkeren,” aldus The Economist. “Indien die beschermende genen kunnen worden gevonden, zouden farmaceutische bedrijven producten kunnen ontwikkelen die ook een impact zouden kunnen hebben op mensen met een lagere levensverwachting.”

“Anderen geloven echter in regeneratieve geneeskunde, waarbij het lichaam wordt behandeld als een machine en geregeld moet worden hersteld of vervangonderdelen krijgen. Onder meer stamcelonderzoek biedt de mogelijkheid om nieuwe menselijke organen en weefsels te laten groeien.”

“Op die manier zou het lichaam in theorie eindeloos kunnen worden verjongd, zolang het brein gezond blijft,” aldus The Economist. “Wetenschappers denken zelfs aan de behandeling van hersenaandoeningen, zoals Alzheimer en Parkinson, met de vervanging van zenuwcellen.”

“Een aantal wetenschappers verwacht dat die toepassingen de uiteindelijke levensverwachting ver boven de huidige grenzen zullen kunnen opdrijven. Anderen stellen echter dat er daarvoor nog een bijzonder lange weg zal moeten worden afgelegd. Maar in ieder geval hoopt men het ziekterisico van het verouderingsproces zoveel mogelijk te kunnen onderdrukken.” (mah)