Hoe het geld van Euro Millions in uw zak belandt

Bent u een van die 40 miljoen Europeanen die al ’s deelneemt aan Euromillions? Hebt u ook al ’s gedroomd wat u met zo’n superjackpot van pakweg 129 miljoen euro zou aanvangen? En waar komt het geld dan vandaan? En wanneer en hoe komen die miljoenen op uw rekening?

9 loterijen in 11 landen nemen deel aan Euro Millions: Frankrijk (incl. Monaco), Spanje, België, Portugal, Ierland, Groot-Brittannië, Zwitserland (incl. Liechtenstein), Oostenrijk en Luxemburg. Elk land is zelf verantwoordelijk voor de uitbetaling van haar winnende onderdanen. Komt een land geld te kort dan kan het een beroep doen op de gemeenschappelijke kas, die zich in Londen bevindt. Heeft het land geld over, dan gaat ook dat geld naar Londen.

Het is ook in de Britse hoofdstad dat de Euro-Millions jackpot bewaard wordt op een rekening van de Royal Bank of Scotland (RBS). De jackpot wordt geplaatst in zeer liquide fondsen die onmiddellijk te gelde kunnen worden gemaakt. Indien een Belg vrijdag de jackpot wint, heeft hij ten laatste op de vrijdag van de week die daarop volgt het geld in handen. Londen zendt het geld namelijk naar de winnende loterij op de woensdag die volgt op de trekking. Is dat de Belgische Nationale Loterij, dan stort die het geld op haar beurt 2 dagen later op de rekening van de winnaar. Die transfer gebeurt in alle discretie. De winnaar moet een bankinstelling naar keuze opgeven, waarna de Nationale Loterij contact opneemt met de afdeling ‘private banking’ van die bank. Het geld wordt dan naar een genummerde rekening gestuurd, kwestie van alle nodige discretie te bewaren. Let op: de uitbetalingstermijn voor Euromillions bedraagt 20 weken, te rekenen vanaf de datum van de trekking. Na het verstrijken van deze termijn kunnen winsten niet meer uitbetaald worden.

Hoe wordt het geld van Euro Millions verdeeld? In principe wordt de helft opnieuw aan de winnaars uitgekeerd. Van elke 100 euro die worden ingezet gaan 16 euro rechtstreeks naar de jackpot. Drie euro verdwijnen in het zogenaamde ‘booster fund’. Dat is een fonds dat de eerste jackpot van 15 miljoen financiert, elke week nadat -zoals vorige vrijdag- de super jackpot gevallen is. De volgende 31 euro worden gebruikt om de winnaars in rang 2 en volgende uit te betalen.

De andere helft is de bruto winst van de Nationale Loterij. Daar worden de -niet geringe- marketingkosten van Euro Millions van betaald. Verder gaat 30% van dit bedrag rechtstreeks naar de Belgische Staat, nog eens 6% (+ eventueel 1% bonus) komt de krantenwinkeluitbaters toe.

Meer