Hoe Big Tech indirect de uitstoot van tientallen tonnen CO2 financiert

Veel technologiebedrijven zeggen dat zij zich inzetten om iets te doen aan de opwarming van de aarde. Zij hebben zich ertoe verbonden hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen en rekening te houden met de impact van hun partners op het klimaat. Toch blijven deze bedrijven fossiele brandstoffen financieren, maar dan indirect, terwijl ze dat zouden kunnen vermijden.

Uit een recent gepubliceerd rapport blijkt dat grote techbedrijven zoals Apple, Google en Meta indirect fossielebrandstofbedrijven financieren, ook al hebben ze zich ertoe verbonden de vervuiling in hun eigen faciliteiten, operaties en toeleveringsketens te verminderen. Voor het grootste deel zijn hun inspanningen echt, dus wie is dan de schuldige? We moeten daarbij ons licht laten schijnen over de manier waarop het kapitaal van de techbedrijven belegd wordt.

De financiële instellingen waarmee de technologische bedrijven samenwerken sluizen nog steeds de winsten van Big Tech door naar zwaar vervuilende industrieën. De emissies die gepaard gaan met die financiële activiteiten zijn zo aanzienlijk groot dat ze in feite de uitstoot van de activiteiten van elk bedrijf ver overtreffen, zo blijkt uit het rapport, waarover The Verge bericht.

Een niet te onderschatten impact op de uitstoot

Deze vervuiling is niet nieuw, maar wordt verborgen gehouden door bedrijven die de nadruk leggen op hun inspanningen om hun impact op het klimaat te verminderen. Dit gebrek aan transparantie is eenvoudigweg te wijten aan het feit dat de bovenstaande factor niet in aanmerking wordt genomen bij de beoordeling van de CO2-uitstoot van bedrijven.

Als dit het geval zou zijn, zouden de emissies die gelinkt worden aan het kapitaal van Google, Meta, Microsoft en Salesforce met 91 tot 112 procent toenemen.

De fout van de banken?

Dit is slechts gedeeltelijk de schuld van de internetgiganten, aangezien zij niet bewust dergelijke ondernemingen financieren, of althans niet rechtstreeks. Het zijn in feite de banken die beslissen de fondsen van hun klanten voor dit doel te gebruiken. Wanneer banken geld ontvangen, gebruiken zij dat als hefboom door middel van diverse investeringen, onder meer in energieprojecten. Ze gebruiken het kapitaal ook om leningen te verstrekken aan andere bedrijven. Sinds 2015 hebben de 60 grootste commerciële en investeringsbanken ter wereld naar schatting 4,6 biljoen dollar geïnvesteerd in de industrie van fossiele brandstoffen, aldus het rapport.

Maar niet alle bedrijven zitten in hetzelfde schuitje. Degenen die het meest verdienen, of liever gezegd het meeste geld hebben, zijn degenen van wie het kapitaal het grootste effect op het klimaat heeft.

Met zijn 191 miljard dollar aan contanten en investeringen zou Apple dus indirect bijna 15 miljoen ton aan broeikasgasemissies hebben gegenereerd, ook al herinnert het bedrijf ons voortdurend aan zijn klimaatverbintenissen. Op de tweede plaats komt Microsoft, dat met zijn 130 miljard dollar in contanten indirect 13,2 miljoen ton CO2 zou hebben gefinancierd. De top drie wordt vervolledigd door Alphabet, het moederbedrijf van Google, dat met 136 miljard dollar in contanten en investeringen 11,4 miljoen ton broeikasgasemissies zou hebben voortgebracht.

Maar zijn de techgiganten helemaal onschuldig?

“Het rapport van het internationale Climate Safe Lending Network, de denktank The Outdoor Policy Outfit en de door de familie Rockefeller opgerichte BankFWD toont aan dat onze impact op het klimaat mee bepaald wordt door de manier waarop we bankieren en bij welke financiële instelling”, zei Valerie Rockefeller, medevoorzitter van BankFWD, in een persbericht.

Big Tech is dus niet geheel onschuldig, aangezien zij hun geld zouden kunnen toevertrouwen aan banken die dit soort activiteiten niet financieren.

(ns)

Meer