Hoe belangrijk is seks voor een huwelijk?

Over de impact van seks op de kwaliteit van de relatie doen uiteenlopende wetenschappelijke visies de ronde, maar een studie van de Florida State University concludeert dat wel degelijk een positieve impuls kan worden ervaren.

Uit een onderzoek bij honderdtwintig recent gehuwde koppels bleek immers dat de frequentie waarmee seks wordt bedreven weliswaar weinig correlatie vertoont met de tevredenheid die over de partner wordt uitgedrukt, maar daarentegen wel een verband laat optekenen met de automatische attitudes die man en vrouw tegenover elkaar tonen. Geconcludeerd wordt dat seks een belangrijk instrument is om de band tussen de relatiepartners te versterken. “Uit het onderzoek bleek dat seks de huwelijkspartners gedurende een periode van twee dagen in een nagloed laat leven,” benadrukt onderzoeksleider Andrea Meltzer, professor psychologie aan de Florida State University. “Die positieve periodes blijken uiteindelijk gelinkt te worden aan de kwaliteit van de relatie over langere termijn.”

Tevredenheid

“De seksuele tevredenheid blijft gedurende een periode van achtenveertig uur op een verhoogd niveau. Bij koppels met een sterkere nagloed kan verscheidene maanden later ook een hogere tevredenheid over de relatiekwaliteit worden geregistreerd.” Gemiddeld bleken de respondenten over een periode van veertien dagen vier keer seks te melden, hoewel tussen de onderscheiden koppels aanzienlijke verschillen konden worden opgetekend. Er wordt verder opgemerkt dat de leeftijd of geslacht geen enkele impact hadden op het fenomeen van de nagloed. Evenmin kon een verschil worden opgetekend wanneer gekeken werd naar onder meer karaktereigenschappen of de duur van de relatie. Tevens kon worden opgemerkt dat in het algemeen de tevredenheid over het huwelijk over een periode van vier tot zes maanden een daling laat optekenen, maar bij koppels met een sterkere nagloed is die achteruitgang minder uitgesproken. (mah)  

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20