Historische steden zijn geldmachines geworden, die lokale bewoners verjagen

De historische centra van de Europese steden dreigen volledig door de commerciële belangen van het toerisme te worden overspoeld, waarvoor ook de lokale bevolking wordt opgeofferd.

De toeristische activiteit creëert weliswaar gigantisch inkomsten voor de lokale economie, maar wetenschappers waarschuwen voor nefaste gevolgen, waarbij steden uiteindelijk geconfronteerd zullen worden met levenloze districten zonder inwoners. Het fenomeen wordt nog versterkt door de toenemende populariteit van Airbnb en andere alternatieve overnachtingsplatformen. Steden zoals Barcelona, Parijs, Londen, Berlijn, Amsterdam of Venetië proberen koortsachtig antwoorden te vinden om hun leefbaarheid te redden. Eén van de grootste slachtoffers van de toeristische tsunami is Barcelona, waar de schilderachtige Barrio Gotico zijn originele karakter al volledig heeft verloren. “De lokale bevolking heeft plaats moeten maken voor duizenden toeristen en de traditionele lokale bars zijn hotels en andere overnachtingsmogelijkheden voor bezoekers geworden,” merken critici op. “Midden vorig decennium werden in de wijk nog 27.470 inwoners geteld, maar tien jaar later bleven daarvan nog 15.624 mensen over. Inmiddels bestaat 63 procent van de populatie uit toeristen en andere bezoekers.” De huurprijzen per vierkante meter zijn de voorbije twee jaar echter van 14,4 euro naar 19 euro gestegen.

Leegloop

“De stijgende vastgoedprijzen en de toeristische drukte hebben, samen met de teloorgang van de traditionele buurtwinkels, de oorspronkelijke bevolking – uit economische redenen of pure frustratie – uit de buurt weggejaagd,” wordt er opgemerkt. “Dezelfde problemen kunnen echter ook op andere populaire locaties over heel Europa worden aangetroffen.” Wetenschappers benadrukken dat er niet langer meer sprake is van gentrificatie – waarbij de oorspronkelijke bevolking door een kapitaalkrachtiger economische klasse wordt verdreven – maar moet gewezen worden op een leegloop van de historische stadscentra. “De stedelijke centra worden bestempeld als machines om geld te genereren, terwijl de werkende bevolking naar buitenwijken wordt uitgedreven,” benadrukt socioloog Daniel Sorando, auteur van het essay ‘First We Take Manhattan’ over de ontvolking van de steden. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20