Historisch: fysieke verkoop van muziek bracht vorig jaar meer op dan verkoop van legale downloads

In de Verenigde Staten heeft de verkoop van cd’s, platen encassettes in 2017 voor het eerst sinds jaren meer opgebracht dan de verkoop vandigitale content. Toch is de fysieke verkoop vorig jaar gedaald. De enige subsectordie gestegen is, is de verkoop van vinylplaten.

Uiteen recent onderzoek van de belangenorganisatie The Recording IndustryAssociation Of America (RIAA) is gebleken dat de cijfers van de fysieke verkoopvan cd’s, vinyls en cassettes in Amerika voor heerst in jaren gestegen zijn tegenoverde digitale downloads.

Dezefysieke verkoop telt nu voor ongeveer 17 procent van de volledige markt, dedigitale verkoop voor zo’n 15%. Het verschil tussen de twee is dus maar zo’nluttele 2 procent. Streaming blijft het populairs met een marktaandeel vanongeveer 65 procent in de VS.

Meer