Hogere plek in de hiërarchie versterkt ook stressgevoeligheid

Een hogere positie in de sociale hiërarchie verhoogt de gevoeligheid voor stress. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) naar het gedrag van een populatie muizen.

Een hogere positie in de sociale hiërarchie verhoogt de gevoeligheid voor stress. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) naar het gedrag van een populatie muizen.

De onderzoekers stelden daarbij vast dat dieren met een hogere sociale status in de groep een sterker risico lopen door chronische stress depressief te worden. Daarbij zou volgens de onderzoekers de angst voor een verlies aan status een belangrijke rol kunnen spelen.Er wordt aan toegevoegd dat de conclusies van het onderzoek ook een aanzet zouden kunnen zijn om te kijken naar mogelijke therapieën die kwetsbare individuen zouden kunnen helpen met stressproblemen om te gaan.“Muizen reageren net zoals mensen op uiteenlopende manieren op aanhoudende stress,” betoogt onderzoeksleider Carmen Sandi. “Terwijl sommige dieren onder druk van de stress een depressie ontwikkelen, blijken de problemen andere soortgenoten nauwelijks te raken.”

Statusverlies

“Wanneer echter een groep aan een chronische stress worden blootgesteld, blijken vooral dominante individuen tekenen van depressie te tonen,” zeggen de onderzoekers nog. “Soortgenoten met een ondergeschikte positie bleken daarentegen onder invloed van de stress van weinig veranderingen blijk te geven.””Deze conclusies bevestigen de stelling dat de mogelijkheid op statusverlies een grotere gevoeligheid voor depressie creëert dan een sociale ondergeschiktheid.”De onderzoekers stelden ook een verband vast met de aanwezigheid van bepaalde stoffen in de nucleus accumbens, een hersengebied dat betrokken is bij motivatie en beloning en waarbij dominante en ondergeschikte exemplaren een ander patroon laten optekenen. Onder impact van stressproblemen zouden die verhoudingen echter kunnen wijzigen.De wetenschappers merken verder op dat de resultaten verschillende mogelijkheden tonen die mogelijk zouden kunnen worden gebruikt om depressies te bestrijden. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20