Het vermogen van de Belg is in tien jaar tijd toegenomen met bijna 45 procent

De Belg zag in 2021 zijn vermogen verder aandikken. Het netto financiële vermogen is vorig jaar gestegen tot 1.203,9 miljard euro, een recordbedrag. In vergelijking met tien jaar geleden zijn we 43,5 procent rijker geworden. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank van België (NBB).

Het totale vermogen van alle Belgen samen kwam in 2021 uit op 1.203,9 miljard euro. Dat is een stijging met 62,4 miljard euro in vergelijking met het voorgaande jaar. Die toename hebben we voornamelijk te danken aan de sterke prestaties van de aandelenmarkten dat jaar. De Bel20 heeft toen bijvoorbeeld een koerswinst geboekt van 19 procent.

Meer beleggen

De waarde van de participaties in beleggingsproducten is vorig jaar dan ook fors gestegen. Zo werden de participaties in beleggingsfondsen 23,8 miljard euro meer waard. Bij beursgenoteerde aandelen tekende de NBB een stijging op van 16,2 miljard euro en de beleggingen in niet-beursgenoteerde aandelen zijn 5,4 miljard euro meer waard geworden in 2021.

Bovendien investeerden we in 2021 ook voor een totaal van 32,1 miljard euro in financiële activa. Deze toename is voornamelijk te verklaren door de nieuwe investeringen in beleggingsfondsen (+20,9 miljard euro), in zichtdeposito’s (+ 8,7 miljard euro) en gereglementeerde spaardeposito’s (+ 7,9 miljard euro). Door de lage rente vorig jaar waren verzekeringsproducten en schuldbewijzen minder in trek. De NBB heeft daarbij een daling opgetekend van respectievelijk 4,3 miljard euro en 6 miljard euro.

De totale waarde van onze beleggingen en spaargeld is vorig jaar gestegen van 1.456,9 miljard euro tot een recordbedrag van 1.534,3 miljard euro (dus exclusief financiële verplichtingen, zie verder).

We hebben vorig jaar ook meer kredieten afgesloten. Het aantal zogenaamde financiële verplichtingen is toen toegenomen van 315,4 tot 330,4 miljard euro. Die stijging is voornamelijk toe te schrijven aan de hypothecaire leningen. De NBB tekende daarbij een toename op van 14,3 miljard euro.

Bijna 45 procent rijker dan tien jaar geleden

De Belgische toezichthouder merkt ook op dat het netto financieel vermogen van ons allen tussen 2011 en 2021 is gestegen van 839,1 miljard tot 1.203,9 miljard euro, wat een toename van 43,5 procent is. Gedurende die periode is de samenstelling van ons vermogen drastisch veranderd. Het relatieve belang van een aantal beleggingsproducten nam toe. Zo stegen de participaties in beleggingsfondsen van 9,8 naar 18,0 procent. Het belang van aandelen bleef zo’n 26 procent.

Het belang van betaalmiddelen (zoals biljetten en zichtdeposito’s) is gestegen van 6,4 naar 10,2 procent. Gereglementeerde deposito’s en overige deposito’s behielden het afgelopen decennium een belang van 22 procent, net zoals de verzekeringsproducten. Het belang in schuldbewijzen is als gevolg van een verkoopgolf gedaald van 10,1 naar 1,8 procent.

(mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20