Heilige koe is een vloek voor Indiase economie

Narendra Modi is drie jaar geleden eerste minister van India geworden op basis van beloftes voor een grotere tewerkstelling. Sindsdien moet hij echter grote krachten in de Indiase maatschappij met elkaar proberen te verzoenen.

Dat schrijft Amy Kazmin, correspondent Zuidoost-Azië van de Britse zakenkrant Financial Times. In eerste plaats moet Modi de economische ontwikkeling van het land stimuleren. Daartegenover staat echter de druk van de nationalistische hindoes in de Bharatiya Janata (BJP), de partij waarmee Modi drie jaar geleden in het parlement een absolute meerderheid behaalde. De hindoes willen immers absoluut het statuut van de heilige koe, één van de grote symbolen van hun land, beschermen. “India dreigt met een grote melkcrisis te worden geconfronteerd,” benadrukt Amy Kazmin. “Het land is één van de grootste melkproducenten van de wereld. Bovendien realiseert India jaarlijks ongeveer 11 miljard dollar inkomsten met de export van leder en vlees.” “Die economische activiteiten komen echter in het gedrang door de pogingen van de nationalistische hindoes om het slachten van runderen steeds verder te beperken en zelfs volledig te verbieden.” “Tot nu toe werd nog wel toegestaan dat oude koeien na hun productieve carrière naar het slachthuis werden gebracht. Bovendien konden koeien worden doorverkocht. De partij van Modi staat echter achter een nieuwe wetgeving die beide activiteiten verbiedt.”

Moslims

Door die problemen beslissen volgens Kazmin steeds meer Indiase boeren om de veehouderij te stoppen. Bij de aankoop van een koe kan immers niet meer op een gedeeltelijke recuperatie door de inkomsten van een doorverkoop worden gerekend. “Op die manier is de melkproductie voor vele boeren immers niet langer rendabel,” betoogt Kazmin. “Sommige landbouwers zijn overgeschakeld op de invoer van het koeienras Holstein-Friesian, één van de productiefste rundersoorten van de wereld.” “Door die hogere productie hopen ze het verlies van de doorverkoop te kunnen opvangen. Maar ook die boeren worden door vigilante hindoes bedreigd.” Het gevolg is dat India een belangrijke economische pijler dreigt te verliezen. Omdat steeds minder boeren bij de veeteelt blijven, gaat de melkproductie van het land zienderogen achteruit. Gevreesd moet worden dat India over tien jaar netto zelfs een importeur van melk zal zijn geworden. Boeren die overtollige exemplaren in hun veestapel hebben, beslissen de dieren vaak gewoon los te laten. Deze zwerfkoeien vormen een grote bedreiging voor de teelten van andere landbouwers. Tenslotte dreigen ook steeds meer conflicten tussen hindoes en moslims, die zich niet door het verbod op het slachten van runderen gebonden voelen. (mah)