Heeft de Brexit invloed op Jersey?

Door de brexit dreigen zich ook donkere wolken op te stapelen boven de Britse fiscale paradijzen Jersey, Guernesey en ÃŽle de Man.

Door het vertrek van Groot-Brittannië zal er in de Europese Unie immers niemand meer overblijven om de belangen van de eilanden te verdedigen. Dat zeggen een aantal vertegenwoordigers van de financiële sector van Jersey. Volgens hen zal de Europese Unie van het vertrek van Groot-Brittannië mogelijk gebruik maken om – op aansturen van Duitsland en Frankrijk – nieuwe regels op te leggen aan het fiscale statuut van de Kanaaleilanden of hun bijzondere status af te nemen. Niet iedereen stelt zich echter pessimistisch op over de toekomst.

Bondgenoot

De Kanaaleilanden zijn, in tegenstelling tot Gibraltar, nooit onderdeel van de Europese Unie geweest, maar hebben genieten wel een bijzondere partnerstatus. De eilanden hebben een sterke financiële sector uitgebouwd, waarbij grote aantallen bedrijven met gunstige fiscale voorwaarden konden worden aangesproken. Wanneer echter de bescherming van Groot-Brittannië verdwijnt dreigen volgens Jersey Finance, de belangengroep van de financiële sector van het eiland, problemen op te duiken. Ook John Christensen, president van het Tax Justice Network, zegt dat de belastingparadijzen op het punt staan hun belangrijkste bondgenoot te verliezen. Geoff Cook, directeur-generaal van Jersey Finance, merkt echter op dat de bekommernissen rond de brexit overdreven zijn. “Jersey hanteert op dit ogenblik al normen die ver boven de vereisten van de Europese Unie liggen,” benadrukt hij. “Indien het debat rationeel blijft, is er geen enkele reden op te vrezen dat de situatie van het eiland zal worden gewijzigd.” Richard Hay, consulent bij het juristenkantoor Stikeman Elliott, meent dat de brexit zelfs nieuwe kansen kan bieden. Aangezien Groot-Brittannië niet meer door de beperking van de Europese Unie gebonden is, kan volgens hem een toenadering worden gezocht om met de Kanaaleilanden een gezamenlijke strategie uit te bouwen. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20