Grote verzameling selfies wijst op narcisme en psychopathie

Het overdreven publiceren van selfies kan bij mannen mogelijk een teken zijn van anti-sociale karaktereigenschappen zoals narcisme en psychopathie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Ohio State University bij achthonderd mannen tussen achttien en veertig jaar.

Ook het bewerken van selfies voor de publicatie op sociale accounts kan volgens de onderzoekers worden gelinkt aan een groter narcisme en aan zelf-objectificatie, waarbij een overdreven prioriteit wordt verleend aan het eigen uiterlijk. De resultaten van de studie geven volgens de onderzoekers aan dat het persoonlijke karakter zich ook kan weerspiegelen in de manier waarop het individu zichzelf online presenteert.

Zelf-objectificatie

“Het is niet echt verrassend dat een overdreven selfie-activiteit verwijst naar hogere scores op het gebied van narcisme, maar het is wel opmerkelijk dat ook een link kan worden gelegd naar psychopathie, een tweede belangrijk anti-sociaal persoonlijkheidskenmerk,” benadrukt onderzoeksleider Jesse Fox, professor communicatie aan de Ohio State University.

“Ook is het opmerkelijk dat een intensieve selfie-activiteit een grotere neiging tot zelf-objectificatie aangeeft. De resultaten betekenen echter niet dat deze mannen noodzakelijk narcisten of psychopaten zijn. De respondenten bleven binnen de grenzen van het normale gedrag, maar haalden wel hogere scores op deze anti-sociale kenmerken.”

“De meeste mensen denken dat mannen weinig interesse hebben in selfies, maar dat is een duidelijke misvatting,” zegt Jesse Fox nog.

Uit het onderzoek bleek dat een grotere activiteit in het publiceren van selfies gerelateerd kan worden aan narcisme en psychopathie, maar het bewerken van de portretten zou daarentegen alleen met narcisme in verband gebracht kunnen worden.

Fox wijst er daarbij op dat psychopathie gekenmerkt wordt door impulsiviteit en de betrokkene dan ook gedreven wordt om de selfies zo snel mogelijk online te plaatsen, zodat ze zichzelf op het internet kunnen bewoneren. Dit impulsief gedrag laat volgens de onderzoekster dan ook geen ruimte om de portretten te bewerken.

Zelfversterkende cyclus

“Het bewerken van de portretten kon ook worden gerelateerd aan een grotere zelf-objectificatie, wat bij heteroseksuele mannen slechts zelden wordt bestudeerd,” merkt professor Fox op. De psychologe wijst erop dat zelf-objectificatie vaak bijzonder schadelijke consequenties heeft, zoals depressies en eetstoornissen.

Met het toenemend gebruik van sociale netwerken raakt volgens Fox iedereen meer bekommerd om zijn uiterlijke verschijning. Daardoor zou zelf-objectificatie volgens de onderzoekster in de toekomst zowel voor mannen als vrouwen een groeiend probleem kunnen worden. Fox geeft wel aan dat zelf-objectificatie bij vrouwen een groter probleem vormt dan bij mannen.

“Zelf-objectificatie kent waarschijnlijk een zelfversterkende cyclus,” aldus nog professor Fox. “Personen die meer tekenen van zelf-objectificatie vertonen, zullen immers geneigd zijn om meer selfies te publiceren, wat aanleiding kan geven tot een grotere feedback van online vrienden, wat hen zal aanmoedigen om nog meer foto’s van zichzelf te plaatsen.” (mah)