Grootste containervervoerder ter wereld pleit voor koolstoftaks

Maersk, de grootste containervervoerder ter wereld, heeft woensdag zelf voorgesteld om de volgende jaren geleidelijk een koolstoftaks in te voeren van 150 dollar per ton CO2 op scheepsbrandstof. Dit zou de sector, die zo’n 80 procent van de wereldhandel vertegenwoordigt, moeten aanzetten om in te zetten op groene alternatieven.

Het was de topman van Maersk, Søren Skou, die het voorstel lanceerde via LinkedIn. Hij wees erop dat zo een taks de prijskloof tussen traditionele maar erg vervuilende scheepsbrandstof en groene alternatieven moet helpen overbruggen.  Midden juni komt de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) samen met als doel om de uitstoot in de sector te verminderen. Elk jaar stoot de scheepvaart zo’n 940 miljoen ton CO2 uit, of 2,5 procent van alle broeikasgassen ter wereld. Maersk, zelf een grootvervuiler, pleit nu voor een ambitieus beleid. Als zijn voorstel er komt, zou dat de brandstofkost voor de rederijen bijna verdubbelen. Maersk beschikt over zo’n 700 schepen, waaronder de grootste containerschepen ter wereld. Het ambieert om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.

Meer